Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна

03.04.2024

 ІНФОРМАЦІЯ

відділу по управлінню та приватизації комунального майна  Житомирської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, які будуть  залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів нерухомого майна Житомирської міської територіальної громади

 

        1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення  Житомирської міської територіальної громади загальною площею  98,5 м2.

            Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Шевченка, 24, приміщення 1003.

            Балансоутримувач об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство № 6» (код ЄДРПОУ 13559022).

             Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації  шляхом продажу на електронному аукціоні.

            Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком - 1 (один) об’єкт.

            Розмір земельної ділянки: інформація відсутня.

            Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю - немає.

Замовник робіт з оцінки: відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради.

            Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області.

            Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить  3500 грн.

            Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2024.

 

       2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – нежитлове приміщення  Житомирської міської територіальної громади загальною площею  85,2 м2.

            Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська, 92.

            Балансоутримувач об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство № 6» (код ЄДРПОУ 13559022).

             Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації  шляхом продажу на електронному аукціоні.

            Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком - 1 (один) об’єкт.

            Розмір земельної ділянки: інформація відсутня.

            Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю - немає.

Замовник робіт з оцінки: відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради.

            Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області.

            Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить  3500 грн.

            Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2024.

 

       3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – окреме майно – гараж Житомирської міської територіальної громади загальною площею  14,2 м2.

            Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, провулок 2-й Чуднівський, 14б.

            Балансоутримувач об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство № 6» (код ЄДРПОУ 13559022).

             Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації  шляхом продажу на електронному аукціоні.

            Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком - 1 (один) об’єкт.

            Розмір земельної ділянки: інформація відсутня.

            Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю - немає.

Замовник робіт з оцінки: відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради.

            Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області.

            Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить  3500 грн.

            Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2024.

 

      4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації – незавершене будівництво (гараж з підвалом)  Житомирської міської територіальної громади (ступінь готовності 36,2%).

            Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, провулок 2-й Чуднівський, 14в.

            Балансоутримувач об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство № 6» (код ЄДРПОУ 13559022).

             Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації  шляхом продажу на електронному аукціоні.

            Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком - 1 (один) об’єкт.

            Розмір земельної ділянки: інформація відсутня.

            Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю - немає.

Замовник робіт з оцінки: відділ по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради.

            Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області.

            Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки нерухомого майна становить  3500 грн.

            Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2024.

 

            Телефон замовника конкурсу: (0412) 48-12-20, 48-12-21.

            Електронна адреса замовника конкурсу: [email protected]

            Подібними об’єктами є: нежитлові приміщення та частини будівель.

            Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,  скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта  господарювання, який проводив оцінку.

            Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (зі змінами) (далі – Положення).

            До участі у конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів  оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність  в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна  за напрямом 1 «Оцінки об’єктів у матеріальній формі»  та спеціалізацією  у межах  цього  напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

            Для зарахування балів згідно з Положенням  будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва ( кваліфікаційні документи) оцінювачів, які мають загальний стаж професійної діяльності не менше 3-х років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

            Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

- підтвердних документів;

- конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних днях (не більше ніж 3 календарних дні). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законом;

- документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);

- письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

- інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

        Відділом  по управлінню та приватизації комунального майна міської ради будуть розглядатись пропозиції, в яких строк виконання робіт не перевищує 3 днів після отримання у повному обсязі необхідної інформації та інформації про об’єкт оцінки.

        Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до відділу по управлінню та приватизації комунального майна Житомирської міської ради не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

        Конкурс відбудеться 24.04.2024 об 11:00 год.  за  адресою: м. Житомир, майдан  імені С. П.  Корольова, 4/2,  кім. 270.

        Документи  на  участь  у  конкурсі  приймаються до17.04.2024 (включно). Телефон для довідок: 48-12-20, 48-12-21.