Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

План дiяльностi з пiдготовки проектiв регуляторних актiв - 2014 рік

13.03.2018

Документи

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Житомирською міською радою та її виконавчими органами за 2014 рік
11 березня 2015 року на сесії міської ради депутати заслухали звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2014 рік, в тому числі і звіт про здійснення державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами за 2014 рік.
 
Реалізація державної регуляторної політики міською радою та її виконавчими органами здійснюється відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 
Для дотримання принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики здійснюється планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів.
 
У 2014 році заплановано підготовку одинадцяти проектів регуляторних актів:
1. Рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 03.08.2012 № 429 «Про затвердження Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира».
2. Рішення міської ради «Про встановлення податків та зборів на території м. Житомира відповідно до Податкового кодексу України у новій редакції».
3. Рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Житомира та введення в дію нових розмірів плати за земельні ділянки у м. Житомир».
4. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства».
5. Рішення міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».
6. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Житомирі».
7. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Житомира».
8. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін та доповнень  до рішення виконавчого  комітету  міської  ради  від  19.12.2012 № 559 «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Житомира».
9. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін та доповнень в додаток 1 до рішення міськвиконкому від 03.10.2012 № 416 «Про впорядкування розгляду деяких питань у сфері містобудування та архітектури у місті Житомирі».
10. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про організацію забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Житомира».
11. Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира».
 
Затверджений план та доповнення до нього оприлюднено шляхом розміщення на офіційному сайті Житомирської міської ради та опубліковано в газеті “Місто”.

Упродовж року розроблено шість  проектів регуляторних актів, а саме:
- рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Житомира та введення в дію нових розмірів плати за земельні ділянки у м. Житомир»;
- рішення міської ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства»;
- рішення міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»;
- рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 30.08.2012 № 429 «Про затвердження Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира»;
- рішення міськвиконкому «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2012 № 559 «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Житомира»;
- рішення міськвиконкому «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира».

У зв’язку із змінами в чинному законодавстві інші проекти регуляторних актів не розроблялися та включені до плану з підготовки проектів на 2015 рік.
До проектів регуляторних актів підготовлені відповідні аналізи регуляторного впливу та базові відстеження результативності.
 
З метою одержання пропозицій та зауважень від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторного впливу були оприлюднені на офіційному сайті Житомирської міської ради.

Для забезпечення відкритості регуляторної діяльності проводились громадські обговорення проектів регуляторних актів. Обговорено три проекти:
1. «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Житомира та введення в дію нових розмірів плати за земельні ділянки у м. Житомир».
2. «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства».
3. «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12.2012 № 559 «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Житомира».

До громадських обговорень були залучені суб’єкти підприємницької діяльності, представники громадських організацій підприємців, депутати міської ради, працівники виконавчих органів міської ради та всі зацікавлені особи. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході обговорень були проаналізовані і враховані розробниками регуляторних актів або мотивовано відхилені. Участь громадськості у таких обговореннях сприяє підвищенню ефективності дії регуляторних актів та враховує інтереси підприємців та міської влади.

У 2014 році  прийнято два регуляторні акти:
1. Рішення міської ради від 18.06.2014 № 721 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування Житомирській міській раді збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства».
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.10.2014 № 494 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 19.12.2012 № 559 «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Житомира».

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження комплексної схеми розміщення та архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Житомира» прийнято у 2013 році.

Прийняття інших проектів регуляторних актів заплановано на 2015 рік.

Регуляторні акти оприлюдненні на офіційному сайті міської ради та в газеті «Місто».

В місті  діє 22 регуляторні акти Житомирської міської ради та її виконавчого комітету.

Для визначення ефективності та доцільності регуляторних актів проводяться відстеження їх результативності. Проведено 6 базових відстежень, 2 повторних та 6 періодичних.

Аналіз повторних та періодичних відстежень результативності свідчить про те, що п’ятьма регуляторними актами досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати, а три потребують внесення змін та доповнень.

Інформація щодо здійснення державної регуляторної політики Житомирською міською радою та її виконавчими органами постійно розміщується на її офіційному сайті в розділі «Регуляторна діяльність».
Про внесення доповнення до рішення міськвиконкому від 27.11.2013 №557
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
 
від 17.09.2014 №380
       м. Житомир
 
Про  внесення доповнення
до рішення міськвиконкому
від 27.11.2013 № 557
 
З метою впорядкування діяльності виконавчих органів міської ради щодо підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести доповнення в додаток до рішення міськвиконкому від 27.11.2013 № 557 «Про затвердження плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік» згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
 
Секретар міської ради       Л.В.Цимбалюк

 

Додаток

до рішення міськвиконкому
від 17.09.2014 № 380
 
Доповнення до плану діяльності виконавчих органів міської ради
 з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік
 
№ п/п
Вид проекту
Назва проекту
Мета прийняття
Строк підготовки
проектів
Відповідальний за розроблення проекту регуляторного акту
 
1.
Рішення виконавчого комітету міської ради
Про внесення змін та доповнень в додаток 1 до рішення міськвиконкому від 03.10.2012 № 416 «Про впорядкування розгляду деяких питань у сфері містобудування та архітектури у місті Житомирі»
Встановлення Порядку переведення житлових приміщень та житлових будинків в нежилі приміщення
Вересень-грудень
Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради, управління житлового господарства міської ради
2.
Рішення виконавчого комітету міської ради
Про організацію забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Житомира
Вибір на конкурсних умовах суб’єктів підприємницької діяльності, які здатні забезпечити якісне надання послуг з паркування транспортних засобів на території міста
Вересень-грудень
Управління комунального господарства міської ради
3.
Рішення виконавчого комітету міської ради
Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою на території міста Житомира
Залучення на договірних засадах коштів суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності на утримання об’єктів благоустрою
Вересень - грудень
Управління комунального господарства міської ради
 
Директор департаменту
економічного розвитку міської ради                                                                                                     О.М. Кирилова
 
 
Керуючий справами                                                                                                                               П.Ю. Кудряшов
Про внесення доповнення до рішення міськвиконкому від 27.11.13 №557
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
 
від 19.06.2014 № 221
            м. Житомир
 
Про  внесення доповнення
до рішення міськвиконкому
від 27.11.13 № 557
 
З метою впорядкування діяльності виконавчих органів міської ради щодо підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести доповнення в додаток до рішення міськвиконкому від 27.11.13 № 557 «Про затвердження плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік» згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
 
Секретар міської ради       Л.В.Цимбалюк
Про внесення доповнень до рішення міськвиконкому від 27.11.13 №557
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
 
від 02.04.14 №92
      м. Житомир
 
Про  внесення доповнень
до рішення міськвиконкому
від 27.11.13 №557
 
З метою впорядкування діяльності виконавчих органів міської ради щодо підготовки регуляторних актів у сфері господарської діяльності, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести доповнення в додаток до рішення міськвиконкому від 27.11.13 №557 «Про затвердження плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік» згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.
 
Секретар міської ради       Л.В.Цимбалюк
Про затвердження плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

від 27.11.13 № 557

          м. Житомир

 

Про затвердження плану  діяльності

виконавчих органів міської  ради

з підготовки проектів регуляторних

актів на 2014 рік

 

З метою впорядкування діяльності виконавчих органів міської ради щодо підготовки регуляторних актів, що діють у сфері господарської діяльності, відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити план діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів  на 2014 рік згідно з додатком.

2. Керівникам виконавчих органів міської ради, відповідальних за розробку проектів регуляторних актів:

2.1. Забезпечити виконання плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік;

2.2. Щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати департаменту економічного розвитку міської ради інформацію про хід виконання плану;

2.3. Здійснювати підготовку та прийняття проектів регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                             В.М. Дебой

План діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

Затверджено план діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

Підготовка та прийняття регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

27 листопада 2013 року рішенням виконавчого комітету міської  ради № 557 затверджено план діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.

В плані визначаються види і назви проектів регуляторних актів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів та найменування виконавчих органів, відповідальних за підготовку проектів регуляторних актів.

Стосовно кожного проекту регуляторного акту готуються відповідні аналізи регуляторного впливу та здійснюється відстеження результативності їх дії.

З метою одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проекти регуляторних актів разом з відповідними аналізами регуляторних впливів оприлюднюються на офіційному сайті Житомирської міської ради (www.zt-rada.gov.ua) в розділі «Регуляторна діяльність».

Для залучення громадськості до реалізації державної регуляторної політики проводяться громадські обговорення проектів регуляторних актів, що суттєво впливають на впровадження підприємницької діяльності та стан ринкового середовища в місті. Громадські обговорення проводяться за участю суб’єктів підприємництва, представників громадських організацій підприємців та їх об’єднань, працівників виконавчих органів міської ради, депутатів міської ради та всіх зацікавлених осіб.

Усі одержані зауваження і пропозиції щодо проектів регуляторних актів розглядаються їх розробниками. За результатами розгляду розробники регуляторних актів повністю або частково їх враховують або мотивовано відхиляють.

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб до участі в обговореннях проектів регуляторних актів. Слідкуйте за повідомленнями в газеті «Місто» та на офіційному сайті міської ради (www.zt-rada.gov.ua).