Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Повідомлення про початок процедури врахування пропозицій громадськості щодо розроблення: «Детальний план земельної ділянки площею 0,075 га, яка розташована за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 12-г, для розміщення об'єкта торгівлі непродовольчих товарів

22.11.2019

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.
«Детальний план земельної ділянки площею 0,075 га, яка розташована за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 12-г, для розміщення об'єкта торгівлі непродовольчих товарів» (далі - ДПТ) розробляється на підставі рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 893 «Про надання дозволу на розроблення детальних планів в межах територіальних зон відповідно до Плану зонування м. Житомира».

ДПТ розробляється на вимогу Плану зонування території міста Житомира, (затвердженого рішенням 20 сесії міської ради 7 скликання від 04.04.2017 р. № 579).

Мета розроблення ДПТ - визначення планувальної організації кварталів, функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови, містобудівних умов та обмежень використання земельних ділянок в межах ДПТ у встановленому чинним законодавством порядку.

Документація розробляється у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», державних будівельних норм (ДБН), профільної нормативної документації, з урахуванням матеріалів діючої містобудівної документації.

2. Відомості про замовника та розробника  містобудівної документації:

Замовник: Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради.

Розробник: ПП “ІМПЕРІЯ БУДІВНИЦТВА”.

Фінансування розроблення ДПТ здійснюється за кошти осіб, зацікавлених у наявності містобудівної документації на місцевому рівні для здійснення інвестиційної діяльності.

3. Інформація про місце і можливість ознайомлення з матеріалами ДПТ.

З матеріалами ДПТ можливо ознайомитись в Департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 6 та на сайті https://zt-rada.gov.ua/,

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення за адресою:10031, м. Житомир, вул. Покровська, 6,  [email protected].

4. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Громадське обговорення по даному детальному плану буде проводитись 16.11.2019 о 11 год. 00. хв. в Департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (вул. Покровська, 6, 2-й поверх).

Пропозиції до ДПТ (згідно із п.7 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України) приймаються від:

1) повнолітніх  дієздатних фізичних осіб, які проживають на території, щодо якої розробляється ДПТ;
2) юридичних осіб, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розробляється ДПТ;
3) власників та користувачів земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої  розробляється ДПТ, та на суміжних з нею територіях;
4) представників органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народних депутатів України, депутатів міської ради.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 вищезгаданого Порядку, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил».