Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація про конкурс на право укладення договору оренди нерухомого майна територіальної громади м. Житомира

13.12.2019

1. Організатор конкурсу – конкурсна комісія (комісія у справах використання нежитлових приміщень комунальної власності міста Житомира).

2. Учасники конкурсу – юридичні особи та фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності.

3. Мета конкурсу – визначення переможця-орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

4. Інформація про об'єкти оренди:

4.1. Нежитлові приміщення  загальноосвітньої школи № 6 за адресою майдан Короленка,7  оцінюваною площею 270,0 кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 годину – 78 грн. 29 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – для проведення спортивних занять.

4.2. Нежитлові приміщення за адресою вул. Лесі Українки, 45 оцінюваною площею  81,6 кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м – 44 грн. 00 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – використання під гаражі. Термін оренди - 1 рік.

4.3. Нежитлові приміщення Житомирської міської гімназії № 3 за адресою вул. Михайла Грушевського, 8 оцінюваною площею 66,5 кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 годину – 33 грн. 53 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – для проведення занять.

4.4. Нежитлові приміщення ліцею № 25 м. Житомира за адресою вул. Мала Бердичівська, 18 оцінюваною площею 49,0 кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 годину – 31 грн. 93 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – для проведення занять.

4.5. Нежитлові приміщення за адресою вул. Шевченка, 24  оцінюваною площею  46,2 кв.м. Початковий розмір орендної плати за  1 кв.м – 113 грн. 14 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – згідно пропозиції заявника.

4.6. Нежитлові приміщення за адресою вул. Лесі Українки, 14  оцінюваною площею  91,4  кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м – 108 грн. 00 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – згідно пропозиції заявника.

4.7. Нежитлові приміщення за адресою вул. Київська, 86  оцінюваною площею 5,4 кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м – 133 грн. 27 коп.  (без ПДВ). Цільове призначення – згідно пропозиції заявника. Умови: без права приватизації, відновлення фасаду приміщення.

4.8. Нежитлові приміщення за адресою вул. Київська, 104 оцінюваною площею 24,0 кв.м. Початковий розмір орендної плати за              1 кв.м – 93 грн. 17 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – для розміщення офісу.

4.9. Нежитлові приміщення за адресою вул. Вітрука, 55 оцінюваною площею 24,46 кв.м. Початковий розмір орендної плати за              1 кв.м – 67 грн. 96 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – для здійснення торговельної діяльності непродовольчими товарами.

4.10. Нежитлові приміщення за адресою майдан Короленка, 4 оцінюваною площею 63,63 кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м – 100 грн. 40 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – для розміщення офісу.

4.11. Нежитлові приміщення за адресою вул. Лесі Українки, 13  оцінюваною площею 88 кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м – 21 грн. 06 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – згідно пропозиції заявника.

4.12. Нежитлові приміщення за адресою вул. Монтана, 16  оцінюваною площею 29 кв.м. Початковий розмір орендної плати за 1 кв.м – 17 грн. 79 коп. (без ПДВ). Цільове призначення – розміщення громадської організації.

Початковий розмір орендної плати визначено згідно зазначеного цільового використання.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

5. Для участі в конкурсі потрібно подати:

-     заяву про оренду (заявку на участь у конкурсі);

-     відомості про учасника конкурсу:

 • належним чином оформлену довіреність, видану представнику юридичної або фізичної особи з наданням відповідних повноважень (подається у разі неявки керівника);
 • копію установчих документів (для юридичних осіб);
 • копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ. У разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), - довідку органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування;
 • копію чинної виписки із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
 • копію паспорту фізичної особи;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичної особи);
 • відомості про фінансове становище (платоспроможність):

для юридичних осіб – форми фінансової звітності: баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2) за минулий рік та останній звітний період;

для фізичних осіб – декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва за минулий рік та останній звітний період.

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

- інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесення органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

- погодження органу охоронної культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єкта культурної спадщини, що є пам’ятками);

- копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкт оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню);

- техніко-економічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна) та прилеглої території (за потреби);

- довідку щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство;

- підтвердження сплати завдатку в розмірі орендної плати за два місяці згідно з початковим розміром орендної плати. Початковий (мінімальний) розмір орендної плати – це визначений умовами конкурсу розмір орендної плати, визначений відповідно до Положення про оренду, методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Житомира, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 30.08.2012 р. № 429 (далі Положення);

- повідомлення про відкриття поточного рахунку в банківській установі.

Визначений умовами конкурсу розмір завдатку вноситься учасником конкурсу на відповідний розрахунковий рахунок орендодавця, згідно наданого рахунку. Учаснику, який став переможцем конкурсу, сума завдатку зараховується в рахунок наступних орендних платежів. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, сума завдатку повертається протягом 10 робочих днів.

Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та рецензування звіту про незалежну оцінку майна.

6. Основні вимоги конкурсу:

 • ефективність використання об’єкта за цільовим призначенням;
 • найбільший запропонований розмір місячної орендної плати;
 • дотримання вимог експлуатації об’єкта;
 • протягом 12 місяців з моменту укладання договору оренди забезпечити поліпшення фасаду та прилеглої території об’єктів оренди згідно встановленого порядку (за потреби);

 Договір оренди укладається не менше, ніж на п’ять років, якщо учасник конкурсу не пропонує менший термін. У разі, якщо учасник конкурсу пропонує термін оренди більший, ніж три роки, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню. Оплата за здійснення нотаріальних дій покладається на переможця конкурсу.

Розмір орендної плати може бути переглянуто та змінено у відповідності до законодавства України, рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради.

7. Порядок проведення конкурсу:

Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті з позначкою "На конкурс по оренді" подають на розгляд конкурсної комісії, надруковані на фірмовому бланку та завірені печаткою суб’єктами господарювання, пропонований розмір орендної плати за 1 кв.м без ПДВ, який не може бути меншим, ніж зазначений в оголошенні, який визначений відповідно до Положення, затвердженого рішенням міської ради, а також потенційний розмір капіталовкладень та інвестицій в об’єкт оренди протягом визначеного періоду оренди, зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання щодо експлуатації об`єкта, безпосередньо під час проведення конкурсу.

Конкурс здійснюється в один етап. При проведенні конкурсу можуть застосовуватися елементи аукціону. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Найбільша пропозиція щодо орендної плати далі розглядається як стартова при проведенні торгів за процедурою аукціону.

На конкурсі визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. При визначенні переможця конкурсу питома вага запропонованої орендної плати складає 80%, питома вага об’єму потенційних капіталовкладень та інвестицій в об’єкт оренди складає 20%. Переможцем визнається конкурсант, який здобув найбільшу кількість балів за вищенаведеними критеріями.

Якщо протягом 15-ти днів після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про надання в оренду приміщення переможцю конкурсу, він не уклав договору оренди або відмовився від укладення договору оренди, конкурсна комісія оголошує новий конкурс. Завдаток переможцю конкурсу при цьому не повертається та при проведені повторного конкурсу зазначений переможець до участі у конкурсі по цьому об’єкту оренди не допускається.

8. Термін прийняття конкурсних пропозицій – до 18 години 23 грудня2019року включно.

9. Конкурсні пропозиції приймаються комунальним підприємством “Регулювання орендних відносин”  Житомирської міської ради за адресою: майдан Перемоги, 6, тел. 42-19-59.

10. Конкурс буде проведено 27 грудня 2019року о 12:00 годині за адресою майдан С.П.Корольова, 4/2.