Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Відділ по бухгалтерському обліку

1. Організація та ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативних актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності управління.
2. Відображення в бухгалтерському обліку управління достовірної  інформації про господарські операції і результати діяльності управління, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), фінансовими та матеріальними ресурсами.
3. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, зведеної, статистичної, податкової та іншої звітності, передбаченою законодавством.
4. Забезпечення контролю щодо цільового використання бюджетних коштів, своєчасності проведення розрахунків за надані послуги, виконані роботи, придбані товарно-матеріальні цінності,  недопущення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.
5. Організація проведення інвентаризації каси, необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і зобов’язань.   
6. Формування і своєчасне надання повної та достовірної  бухгалтерської інформації про діяльність управління, його майновий стан, використання коштів по загальному і спеціальному фондах місцевого бюджету.
7.  Розробка форми документів внутрішньої бухгалтерської звітності для одержувачів бюджетних коштів.
8.  Забезпечення внесення бухгалтерських даних в інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGIKA».
9.  Формування  мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.  
10. Формування  кошторисів управління, планів асигнувань, розподілу  показників зведених кошторисів та довідок про зміни до них.   
11. Розміщення інформації на єдиному веб – порталі використання публічних коштів «E-data.gov.ua», data.gov.ua  в межах компетенції відділу.
12. Забезпечення оформлення договорів про надання трансфертів з місцевого бюджету з одержувачами бюджетних коштів.
13. Формування та надання інформації, звітів про використання бюджетних коштів.
 
                                                 

Контакти

Літвінко Вікторія Леонідівна

(0412) 41-39-23

[email protected]

Графік роботи

Понеділок - п'ятниця 08:30-17:30

Обідня перерва 12:30 - 13:30

Субота, неділя - вихідний