Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Відділ бухгалтерського обліку і звітності головний бухгалтер

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Здійснення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту та складання звітності.

Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Начальник відділу, головний бухгалтер: Таїса Петрівна КИСАРЕЦЬ

Заступник начальника відділу, заступник головного бухгалтера: 

Ольга Вадимівна СІДАК

Головний спеціаліст, бухгалтер: Тетяна Валеріївна ШАТИЛО

Головний спеціаліст, бухгалтер:Лілія Василівна ЧВЕРТНЯК

Контакти

Адреса: м. Житомир, площа Польова, 8