КП «Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради

КП «Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Код ЄДРПОУ: 42789136

Директор: Кухарук Ігор Васильович

КОД ЄДРПОУ: 42789136

Адреса: 10004, м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2-а

Електронна адреса: [email protected]

Тел.: 0412-41-61-46
Сайт -  на стадії розробки

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057463540446

 

Акредитація: Вища акредитаційна категорія закладу з 12.02.2021. 

Ліцензування: ліцензія на медичну практику; ліцензія на провадження діяльності, пов’язаної з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами; ліцензія на право провадження діяльності використання джерел іонізуючого випромінювання.

Атестація на проведення вимірювань:

клініко-діагностичні лабораторії:

стаціонару,

​поліклініки.

Система управління якістю: сертифікат на систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ІSО 9001:2015, отриманий 17.02.2020.

Комунальне підприємство «Лікарня № 2 ім. В. П. Павлусенка» Житомирської міської ради — багатопрофільний спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, що надає вторинну медичну допомогу населенню м. Житомира та Житомирської області.

Цілодобовий стаціонар розміщений за адресою: м. Житомир, вул. Р. Шухевича, 2а.

Ліжковий фонд - 305 ліжок.

Відділення стаціонару надають допомогу дорослому населенню м. Житомира та Житомирської області:

Відділення екстреної медичної допомоги з кабінетами оснащеними апаратурою експерт-класу для проведення відеоколоноскопії та колоноскопії, фіброгастроскопії та відеофіброгастроскопії, бронхоскопії та відеобронхоскопії, УЗД-діагностики.

Клініко-діагностична лабораторія для пацієнтів – якісне обслуговування і гарантія точності результатів досліджень, професійне обладнання та висококваліфікований персонал лабораторії.

Клініко-діагностична лабораторія стаціонару КП «Лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка» ЖМР:

- виконує лабораторні дослідження з використанням новітніх технологій у галузі діагностики;

 - самостійно проводить всі необхідні лабораторні дослідження на сучасному обладнанні;

 - дослідження виконуються в найкоротші терміни (99 % результатів усіх досліджень готові у день взяття біоматеріалу);

 - використовуються якісні реактиви;

 - постійна участь в зовнішній програмі контролю якості лабораторних досліджень.

В сучасній медицині ефективна діагностика, профілактика та лікування неможливі без використання клінічних лабораторних досліджень. Вважається, що до 70-80 % інформації значущої для діагностичного процесу надається саме за рахунок клінічних лабораторних досліджень.

В КДЛ виконуються біохімічні, гематологічні, загальноклінічні, мікробіологічні, цитологічні та імунологічні дослідження.

Міський центр ішемічної хвороби та некоронарогенних захворювань серця, оснащений новітнім сучасним обладнанням, де проводиться коронароангіографія, лікування аритмій електричним та фармакологічним методами, тромболітична терапія хворим на гострий Q-міокарда, тромбоемболії легеневої артерії та впроваджено сучасні методи досліджень:

Стентування

Трансторакальна ехокардіографія

Трансезофагеальне дослідження судин та серця (ЧС ЕХОКГ, ТЕЕ)

Контрастна трансторакальна та контрастна трансезофагеальна ехокардіографія.

Добове (холтерівське) моніторування та аналіз електрокардіограми 3-х та 12-ти каналів (1,3 або 7 діб)

Добове амбулаторне моніторування артеріального тиску

Тредміл-тест та Стрес-ехо-кардіографія

Кардіо-пульмональний тест або СРЕТ

Спірографія (спірометрія)

Коронароангіографія з можливістю проведення вентрикулографії, стентування коронарних артерій.

Ангіографія периферичних судин

Встановлення тимчасового електрокардіостимулятора.

Впроваджено електричну кардіоверсію з метою відновлення ритму. Впроваджено методи лікування хворих на серцеву недостатність.

Вперше в області було проведено: черезстравохідну ехокардіорафію,  контрастну ехокардіографію, в 2018 році стрес-ехокардіографію, що проводиться на спеціалізованій кушетці «PRGOSELECTIS».

Відділення внутрішніх хвороб  розгорнуто на 40 ліжок. Профіль ліжок: ревматологічні, ендокринологічні, терапевтичні та отоларингологічні.

Проводиться дообстеження та надається спеціалізована медична допомога хворим на:

гостру та рецидивуючу ревматичну лихоманку;

ревматичну хворобу серця (уточнення вади та тактики лікування);

інфекційний ендокардит на фоні ревматичної хвороби серця;

ревматоїдний артрит;

анкілозивний спондилоартрит;

псоріатичний артрит, артропатію;

серонегативні спонділоартрити при виразковому коліті та хворобі Крона;

реактивний артрит;

деформуючий остеоартрит;

мікрокристалічні артропатії, в т.ч. подагра;

системні захворювання сполучної тканини;

системний червоний вовчак;

системна склеродермія;

ідіопатичні запальні міопатії;

змішане захворювання сполучної тканини;

хвороба Шегрена;

ревматична поліміалгія;

рецидивуючий поліхондрит;

системні васкуліти:

вузликовий поліартеріїт;

мікроскопічний поліартеріїт;

гранулематоз Вегенера;

хвороба Бехчета;

синдром Черджа-Стросс;

геморагічний васкуліт;

гіперсенситивний васкуліт;

гігантоклітинний артеріїт;

облітеруючий тромбангіїт (хвороба Вінівартера-Бюргера);

та інші васкуліти, васкулопатії;

фіброміалгії;

вузловата ерітема неуточненого генезу.

У відділенні виконується весь спектр сучасних методів діагностики та лікування ревматологічних захворювань, в тому числі:

диференційний діагноз захворювань суглобів; пульс-терапія;

підбір оптимальної дози глюкокортикоїдів та базисних препаратів при аутоімунних хворобах;

лікування цитостатиками;

ініціація базової терапії при ревматоїдному артриті, системних хворобах;

ініціація надсучасної біологічної терапії при системних захворюваннях сполучної тканини та опорно-рухового апарату;

внутрішньо-суглобове введення ліків.

У відділенні внутрішніх хвороб на високому рівні виконується весь спектр  оперативних втручань на ЛОР органах, а саме:

Аденотомія;

Тонзилотомія;

Тонзилектомія;

Розтин паратонзилярного абсцесу;

Розтин заглоткового абсцесу;

Видалення доброякісної пухлини глотки;

Первинна хірургічна обробка рани глотки;

Підслизова резекція носової перегородки по Кіліану;

Редресація носової перегородки по Воячеку;

Конхотомія;

Поліпотомія носу;

Поліпоетмоідеотомія;

Ендоназальна гайморотомія по Штурману;

Екстраназальна фронтоетмоідеотомія;

Розширена екстраназальна фронтотомія;

Гайморотомія по Калдвел-Люку;

Розкриття гематоми і абсцесу носової перегородки;

Ендоскопічна поліпетмоїдектомія

Ендоскопічна гайморотомія

Антромастоїдектомія

Ринопластика

Видалення вроджених нориць і кіст спинки носу;

Видалення доброякісних пухлин носу;

ПХО ран носу і БНП;

Репозиція кісток спинки носу;

Парацентез

Біопсія пухлин носу;

Біопсія пухлин гортані при непрямій ларингоскопії;

Видалення доброякісних пухлин гортані при непрямій ларингоскопії;

Ендоскопічний огляд ЛОР органів;

Трахеотомія;

ПХО ран вуха;

Розкриття гематоми і абсцесу вушної раковини.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії - забезпечене моніторами для контролю за вітальними функціями пацієнта,  наркозно-дихальною апаратурою та апаратами штучної вентиляції легень, апаратом УЗД, працює барокамера для гіпербаричної оксигенації крові. Наявний апарат «штучної нирки» для гострого гемодіалізу та плазмоферезу.

Відділення загальної та малоінвазивної хірургії - на сучасному лапароскопічному обладнанні проводяться хірургічні втручання при плановій та ургентній хірургічній патології, що значно скорочують термін перебування хворого в стаціонарі та зменшують травматичний вплив на організм:

   - холецистектомія (видалення жовчного міхура);

  - апендиктомія;

   - пластика пахових вентральних та діафрагмальних гриж;

   - хірургія гастроезофагеальної рефлюксної хвороби;   - видалення кіст черевної порожнини;

  - розсічення спайок (вісцероліз); 

   - діагностика та взяття біопсії

   - хірургія ожиріння та метаболічного синдрому (цукровий діабет тип ІІ).

Впроваджено в роботу сучасний метод оперативного лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок – ендовенозна (внутрішньовенна) лазерна коагуляція просвіту розширеної вени.  Цей спосіб втручання є найменш травматичним видом хірургічного лікування ВХ,  має максимально виражені косметичний та функціональний ефекти, мінімізує час перебування пацієнтів у стаціонарі.

Впроваджена хірургія залоз внутрішньої секреції. Виконуються операції на щитовидній та паращитовидних залозах.

Травматологічне відділення займається як хірургічним, так і консервативним лікуванням травм і захворювань опорно-рухового апарата:

тотальне ендопротезування кульшового, колінного та плечового суглобів субтотальне ендопротезування кульшового суглоба при переломах шийки стегна у людей похилого віку артроскопічні операції на великих суглобах при травматичних ушкодженнях та дегенеративно-дистрофічних захворюваннях суглобів ( в т.ч. аутопластика зв’язок колінного суглоба, операції при звичних вивихах плеча та пошкодженнях ротаторної манжети плеча) малоінвазивне лікування (черезшкірно, без розрізу) при стенозуючих лігаментитах та контрактурі Дюпюітрена накістковий  металоостеосинтез пластинами з використанням С-дуги інтрамедулярний металоостеосинтез стержнями при переломах довгих трубчастих кісток з використанням С-дуги застосування АЗФ (апаратів зовнішньої фіксації) при відкритих переломах оперативне лікування "несправжніх" суглобів коригуючі остеотомії при деформаціях кісток реконструктивні операції на стопі з вальгусною деформацією 1-го пальця VAC-терапія при відкритих переломах та обширних ранах реабілітація після травм та оперативного лікування опорно-рухового апарата консервативне лікування захворювань суглобів (артроз, периартроз, контрактура і т.п.)

Відділення гнійної хірургії  (проводиться лікування гнійно-некротичних ран апаратом ультразвуковим кавітатором, ускладнених форм цукрового діабету (діабетична ступня); проводиться аутодермопластика при обширних трофічних виразках, також лікуються хворі з абсцесами та флегмонами різних локалізацій, після тромбофлебетичним синдромом з трофічними розладами, VАС-терапія, ); також у відділенні є ліжка проктологічного профілю (надається спеціалізована медична допомога хворим з патологією ободової, прямої кишки, анального каналу, параректальної та крижово-куприкової ділянки; лікування; проводиться лікування ревматологічних та гастроентерологічних захворювань).

Відділення оперативної гінекології (патологія вагітних). Пріоритетним напрямком у роботі відділення є хірургічне лікування різних форм безпліддя і проведення органозберігаючих операцій на матці, яєчниках і маткових трубах лапароскопічним методом.

У відділенні проводиться:

Лабораторна діагностика;

Ультразвукове дослідження;

Кольпоскопія;

Діагностичне вишкрібання порожнини матки (під в/в знеболенням);

Метросальпінграфія;

Гістероререзектоскопія;

Лапароскопія.

Неврологічне відділення займається діагностикою та лікуванням захворювань центральної та периферичної нервової системи:

Лікування гострих порушень мозкового кровообігу (внутрішньомозкові крововиливи, САК, інфаркти головного мозку)

Хронічні порушення мозкового кровообігу(дисциркуляторна, післятравматична, інтоксикаційна енцефалопатії)

Наслідки перенесених гострих порушень мозкового кровообігу;

Наслідки травм нервової системи;

Запальні хвороби (менінгіти, менінгоенцефаліти, синдром Гієна-Барре)

ВСД;

Епілепсія;

Хвороба Паркінсона;

Наслідки ДЦП

Міастенія

Боковий аміотрофічний склероз

Остеохондроз хребта (наслідки оперативних втручань, з приводу видалення кил міжхребцевих дисків)

Розсіяний склероз

Периферичні невропатії, невралгії

Спадкові нервово-м’язові захворювання

Наслідки оперативних втручань на головний і спинний мозок

Відділення медичної реабілітації та фізіотерапії, де проводяться наступні види лікування:

1.Фізіотерапевтичні процедури.

Електротерапія постійним струмом: гальванізація, електрофорез ліків;

Електротерапія імпульсними струмами низької та звукової частоти: ампліпульстерапія, ампліпульсфорез ліків, діадинамотерапія, діадинамофорез ліків, електростимуляція, електросон,

Високочастотна терапія: дарсонвалізація, ультратонтерапія, УВЧ-терапія, УВЧ-індуктотерапія, КВЧ-терапія, високочастотна терапія хвилями сантиметрового та дециметрового діапазонів;

Магнітотерапія, магнітофорез ліків;

Магнітолазеротерапія;

Світлолікування інфрачервоним, видимим, ультрафіолетовим лазерним випромінюванням;

Ультразвукова терапія, фонофорез ліків;

Небулайзерна та ультразвукова інгаляції;

Водолікування: підводна витяжка хребта;

Парафіно-озокеритолікування

2.Масажні процедури: класичний, точковий, сегментарно-рефлекторний; вібромасаж.

3. Лікувальна фізкультура: індивідуальні та групові заняття; пасивна та активна розробка рухів у суглобах; навчання ходьби на брусах універсальних зі стельовим підйомником для активної реабілітації, реабілітація в універсальній кабіні для підвісної терапії; механотерапія, велотренування, складання індивідуальних комплексів ЛФК, соціально-побутова реабілітація.

Рентгенологічний кабінет. Перелік діагностичних обстежень:

Рентгенографія кісток та суглобів.

Рентгенографія черепа в стандартних укладках.

Рентгенографія хребта.

Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини.

Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини.

Оглядова урографія.

Ретроградна холеграфія (з залученням хірурга).

Фістулографія (з залученням лікаря хірургічного профілю).

Метросальпінгографія (з залученням гінеколога).

Екскреторная урографія (з залученням анестезіолога та уролога).

Нисхідна цистографія (з залученням анестезіолога та уролога).

Ретроградна цистографія (з залученням  уролога).

 

Контакти

Посада структурний підрозділ

ПІБ

Робочий телефон

Директор

Кухарук

Ігор Васильович

41-61-46

Начальник відділу діловодства

Демянчук

Тетяна Анатоліївна

41-61-46

Медичний директор

Помирляну

Віктор Антонович

41-61-46

Головна медична сестра

Журавель

Олена Олександрівна

41-61-46

Головний бухгалтер

Слонецька

Світлана Владиславівна

067-411-25-59

Заступник директора з економічних питань

Маренич

Світлана Миколаївна

067-411-25-59

Начальник відділу кадрів

Штуль

Світлана Петрівна

067-411-25-59

Заступник директора з технічних питань

Дубчак

Владислав Іонович

41-62-10

Заступник директора з правових питань

Малик

 Володимир Георгійович

41-62-10

Неврологічне відділення

Павлусенко

Олена Леонідівна

41-62-05

096-218-75-69

 

Відділення екстреної медичної допомоги

Савіцька

Наталія Віталіївна

41-50-73

067-412-31-35

Відділення внутрішніх хвороб

Музичук –Сита Інга Михайлівна

 

Відділення оперативної гінекології

Миронова

Наталія Володимирівна

41-51-02

Відділення загальної та малоінвазивної хірургії

Куліш

Олександр Павлович

41-62-14

Відділення гнійної хірургії

Кальчук

Михайло Петрович

41-61-94

Травматологічне відділення

 

травмпункт

Кухарук

 Максим Ігорович

 

41-61-84

 

 

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ)

Шутенко

Василь Миколайович

41-62-39

Клініко-діагностична лабораторія

Кузьменко

Тетяна Петрівна

41-62-24

Відділення медичної реабілітації та фізіотерапії

Кухарук

Людмила Анатоліївна

41-61-54

Кабінет УЗД

Павлусенко

Лариса Валеріївна

Бочковська Олена Іванівна

41-53-15

Рентгенологічний кабінет

Кузів Богдан Ігорович

41-62-31

Метрологія, Інженер з охорони праці

 

Герасименко

Олег Миколайович

 

Довідкова

 

41-62-25

Поліклініка КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» 
Житомирської міської ради 

Діловод

 Симон
Дар'я Георгіївна
0674123204

Поліклініка КП «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» 
Житомирської міської ради 

Реєстратура, довідка

 Петренко
 Тетяна Володимирівна

42-48-62

 

Мапа