Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 Основними завданнями відділу є:

 - ведення   бухгалтерського  обліку  фінансової діяльності управління  та складення звітності; 

- забезпечення  дотримання  бюджетного   законодавства   при взятті  бюджетних  зобов'язань,  своєчасного  подання на реєстрацію таких зобов'язань,  здійснення  платежів  відповідно  до   взятих бюджетних   зобов'язань,  достовірного   та   у   повному  обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1.  Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову , бюджетну та податкову  звітність     в    порядку,   встановленому законодавством  та вчасно її подає.
2. Забезпечує  дотримання  вимог  нормативно-правових   актів щодо:
 - використання фінансових,   матеріальних  (нематеріальних)  та   інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення фінансових операцій;
 - інвентаризації  грошових  документів,  розрахунків  та  інших статей балансу;
Забезпечує користувачів у  повному  обсязі  правдивою  та  неупередженою інформацією про фінансовий стан  установи,  результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
 3. Здійснює  заходи  щодо  усунення  порушень  і  недоліків, виявлених  під  час  контрольних  заходів,  проведених  державними органами  та  підрозділами  бюджетної  установи,  що  уповноважені здійснювати    контроль    за    дотриманням    вимог   бюджетного законодавства.
 - розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників управління.
4. Проводить виплату усіх видів державних допомог та  компенсацій, які призначаються управлінням.
Відшкодовує в межах бюджетних призначень втрати підприємств, які надають пільги і субсидії населенню згідно державних і місцевих програм соціального захисту. 
 

Контакти

Начальник відділу: Захарченко Лариса Іванівна

Адреса: м. Житомир, 10009, пл. Польова, 8, каб. № 210

Телефон: (0412) 48-48-12