Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

  • Забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, дотримання бюджетного законодавства. Забезпечення достовірності відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
  • Здійснення попереднього контролю за своєчасним, правильним оформленням документів і відповідність їх чинному законодавству. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління та складання звітності і подання її відповідним органам в установлені строки.
  • Відображення достовірності, повноти й об’єктивності звітних даних і балансів.
  • Забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Контакти

Захарченко Лариса Іванівна– начальник  відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Хоменко Людмила Михайлівна – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

(0412) 48-48-12