Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ДЕННОГО ДОГЛЯДУ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Послуга денного догляду - це комплекс заходів, спрямованих на створення умов для забезпечення життєдіяльності отримувача соціальної послуги, що передбачають: соціальну реабілітацію; соціально-трудову адаптацію та організацію дозвілля; участь отримувачів соціальної послуги та членів їхніх сімей, їхніх родичів у вирішенні конкретних соціальних проблем; догляд; навчання законних представників отримувача соціальної послуги, які проводяться протягом робочого дня надавача соціальної послуги, але не менше ніж протягом 4 годин на день, без надання місця проживання.

Послуга надається фахівцями мультидисциплінарної команди, до якої входять:

 • практичний психолог;
 • вчитель-дефектолог;
 • фахівець з фізичної реабілітації;
 • логопед;
 • вихователь.

Надається дітям, які частково або повністю втратили здатність чи не набули здатності самообслуговування та спрямована на створення умов для забезпечення життєдіяльності дітей віком від 4 до 18 років та передбачає:%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9.jpg

 • спостереження за станом здоров’я;
 • харчування дітей з інвалідністю;
 • здійснення допомоги у самообслуговуванні дітей з інвалідністю (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування тощо); 
 • надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;
 • проведення культурно - масових заходів.

Послуга надається постійно, періодично або тимчасово, умови надання послуги визначаються у договорі.

 

Для отримання послуги необхідно подати заяву про надання соціальної послуги.

Під час подання заяви пред’являються:

 • громадянином України – паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон/тимчасове посвідчення громадянина України/ е-паспорт громадянина України/е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е-документ, посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики; для іноземців та осіб без громадянства – довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/ посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (карта платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, внесені до паспорта громадянина України.

До заяви додаються такі документи:

 • копію індивідуальної програми реабілітації (для дітей з інвалідністю);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради територіальної громади або рішення суду про встановлення опіки (у разі встановлення опіки над дитиною)
 • копію медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю) (за наявності);
 • копія виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарно) хворого за формою, затвердженою МОЗ (форма № 027/о);
 • копія витягу з реєстру територіальної громади або документ про фактичне місце проживання / перебування (дитини);
 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на території Житомирської міської територіальної громади (за наявності).

Для подання заяви на отримання послуги звертатись до:

- департаменту соціальної політики Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, площа Польова, буд. 8, каб. 201, контактний телефон 38(050)0226967, електронна адреса: [email protected].

Графік роботи

Понеділок – п’ятниця: 08:30 – 17:30

Субота, неділя: вихідний.