Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

ДЕННИЙ ДОГЛЯД

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Що входить в послугу?

Група  денного догляду для дітей з інвалідністю забезпечує надання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю  віком від 4 до 18 років, визначеної Законом України „Про соціальні послуги” та іншими нормативними актами щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю на отримання соціальних послуг. Забезпечення заходів соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю здійснюється згідно з індивідуальним планом надання соціальної послуги, якій грунтується на результатах комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб та можливостей Отримувача соціальної послуги. 

Хто може скористатись послугою?

На денні послуги зараховуються  діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років з фізичними та (або) розумовими порушеннями розвитку, які отримали статус дитини з інвалідністю та  за наявності відповідних медичних висновків. Покази до надання соціальної послуги денного догляду для дитини з інвалідністю та критерії зарахування:

- наявність вільних місць

- вік дітей з інвалідністю: від 4 до 18 років;

- дитина має зареєстроване місце проживання у Житомирській ОТГ.

Показаннями для зарахування є наступні захворювання:

– порушення опорно-рухового апарату (вроджені та набуті);

- затримка психічного розвитку та/або розумова відсталість;

– генетичні порушення, які супроводжуються порушеннями опорно-рухового апарату та інтелектуального розвитку;

– розлади спектру аутизму (РСА).

Як скористатись послугою?

Для отримання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю законний представник отримувача соціальної послуги денного догляду звертається  до департаменту соціальної політики. На час отримання соціальної послуги денного догляду, дитина зараховується до складу групи, відповідно до віку та функціональних можливостей.