Підтримка бізнесу на період карантину

29.12.2020

Міська підтримка бізнесу

Зменшено ставку по єдиному податку та встановлено в розмірі 0% для платників єдиного податку І та ІІ груп

Звільнено орендарів на період з моменту установлення карантину і до його завершення у встановленому законом порядку від сплати за оренду нерухомого майна

Спрощено процедуру встановлення майданчиків сезонної торгівлі

Відшкодування суб’єктам господарювання сплачених відсотків за короткостроковими та середньостроковими кредитами, що залучені у банківських установах

 

Державна підтримка бізнесу

Одноразова матеріальна допомога працівникам та ФОП – 8000,00 грн.

Право отримання одноразової допомоги у розмірі 8 тисяч гривень мають ФОП та наймані працівники роботодавців (як ФОП, так і юридичних осіб), основний вид діяльності яких (станом на 31 жовтня 2020 року), віднесений до переліку КВЕД, як підпадають під заборону діяльності.

Допомогу можуть отримати наймані працівники, які:

 • на 10 грудня 2020 року працюють за основним місцем роботи у роботодавця, діяльність якого була тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів;
 • середня заробітна плата яких за третій квартал 2020 року не перевищує тридцять тисяч     гривень на місяць;

та фізичні особи – підприємці, які:

 • на 10 грудня 2020 року зареєстровані 3 місяці і більше як ФОП (перевірити факт реєстрації), та у 2020 році сплатили ЄСВ за себе не менше ніж за 3 місяці;
 • не є одночасно ФОП та найманим працівником.

Перевірка відповідності основного виду економічної діяльності роботодавця переліку видів діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи та факту нарахування та сплати ЄСВ здійснюватиметься засобами Порталу ДІЯ автоматично при поданні заяви.

Перевірити зарахування стажу (сплату ЄСВ), розмір заробітної плати можливо за посиланням на веб-порталі Пенсійного фонду України (знадобиться електронний підпис, Bank ID або  Mobile ID (GOV ID)).

Строки  звернення за виплатою

Заява на виплату одноразової допомоги застрахованим особам подається до 21 грудня 2020 р. включно.

Отримати допомогу:https://diia.gov.ua/services/odnorazova-materialna-dopomoga-fopam-ta-najmanim-pracivnikam

Джерело:  https://cutt.ly/ThYlXSC (ЗУ № 1071-ІХ) https://bit.ly/3mfpmIf (ПКМУ №1233 Порядок)

Верховною радою України 17.03.2020 прийнято закони України:

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 530-ІХ) (зі змінами), згідно з яким на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) забороняється проведення органами державного нагляду  (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення»);
 • «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 533-ІХ) (зі змінами), яким тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), але не раніше 30 червня 2020 року, забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):
 • за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з високим ступенем ризику;
 • у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»).

Тобто, зазначеними законами запроваджено подвійний мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, норми цих законів в частині обмежень планових заходів державного нагляду (контролю) суперечили одна одній, що створило колізію в законодавстві України.

Верховною Радою України 04.12.2020 прийнято Закон України «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, яким, зокрема, з метою усунення логічних неузгодженостей в законах № 530-ІХ, скасовано один з мораторіїв на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (виключено з пункту 2 розділу ІІ «прикінцеві положення» Закону № 530-ІХ підпункт 4).

Водночас, мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності продовжує діяти в редакції Закону № 533-ІХ, якою враховано баланс інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави.

Таким чином, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), заборонено проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю):

 • за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності з високим ступенем ризику;
 • у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Одноразова компенсація суб’єктам господарювання ЄСВ

Право на компенсацію мають: 

Юридичні особи, у яких станом на 31 жовтня 2020 р. основний КВЕД відносився до Переліку КВЕД, які підпадають під заборону діяльності.

ФОП не можуть бути отримувачами цього виду допомоги. 

Сума компенсації суб’єкту господарювання розраховується як середнє значення сплачених суб’єктом господарювання сум єдиного внеску за десять місяців, що передували місяцю набрання чинності Законом.

Для отримання компенсації суб’єкт господарювання до 21 грудня2020 р. подає до територіального органу ДПС за місцем обліку як платника єдиного внеску заяву на отримання одноразової компенсації суб’єктом господарювання за формою згідно з додатком до Порядку(див. нижче).

Заява подається засобами електронного зв’язку в електронній формі із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису.

Заява розглядається територіальним органом ДПС протягом трьох робочих днів з дня її отримання

Про результати розгляду заяви суб’єкту господарювання надсилається квитанція про внесення даних заяви до реєстру (друга квитанція), яка формується в автоматичному режимі (в електронній формі) та є підтвердженням внесення даних заяви до реєстру.

Компенсація не надається, якщо у суб’єкта господарювання на дату набрання чинності Законом є заборгованість із сплати єдиного внеску.

Джерело: https://cutt.ly/ThYlXSC (ЗУ № 1071-ІХ) https://bit.ly/3a97eO6 (ПКМУ № 1234 Порядок)

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності

Для отримання матеріальної допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності через COVID-19 необхідно звернутись до Фонду соціального страхування України.

Як отримати від ФССУ компенсацію втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19?

 • У період карантину крім звичних виплат Фонд соціального страхування України надає допомогу за додатковими страховими випадками – зокрема, у разі ізоляції від COVID-19.
 • Право на отримання цієї виплати мають усі застраховані особи, тобто кожен працевлаштований.
 • Така допомога фінансується Фондом у разі самоізоляції під медичним наглядом або перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров’я у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширеннякоронавірусноїхвороби, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.
 • Виключною підставою для її нарахування є виданий у встановленому порядку лікарняний листок із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11».
 • Видача відповідних лікарняних на сьогодні врегульована, МОЗ України спільно із ФССУ проведено селекторну нараду з департаментами (управліннями) охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій щодо оформлення таких документів.
 • Крім того, МОЗ рекомендувало закладам охорони здоров’я здійснити заміну попередньо виданих у зв’язку із самоізоляцією довідок на листки непрацездатності.
 • Строк видачі таких листків непрацездатності відповідно до діючих нормативно-правових актів і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я складає 14 днів. Як і в загальних випадках, лікарняний спочатку видається на п’ять днів з наступним продовженням.
 • Щоб отримати від Фонду допомогу, необхідно передати отриманий листок непрацездатності із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від COVID-19–11» своєму роботодавцю.
 • У свою чергу роботодавець на підставі отриманого від працівника лікарняного листка оформлює заяву-розрахунок, у якій вказує причину непрацездатності – 11, тобто ізоляція від COVID-19, та передає її до Фонду на фінансування. Зробити це можна дистанційно. Докладніше про прийом заяв-розрахунків у період карантину:t.me/socialfund/322.
 • Розмір допомоги від Фонду за такими лікарняними листками складає 50% середньої заробітної плати та не залежить від тривалості страхового стажу працівника. ФССУ здійснює фінансування, починаючи з шостого дня, перші п’ять днів оплачуються роботодавцем.
 • Однак, для медичних працівників компенсація втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19 здійснюється Фондом у розмірі 100% середнього доходу і також не залежить від тривалості страхового стажу.
 • Після того, як роботодавецьпередастьзаяву-розрахунок до Фонду, слідкувати за станом фінансування можна на телеграм-каналі ФССУ: t.me/socialfund. Як дізнатись дату виплати свого лікарняного: t.me/socialfund/348.

Роз’яснення щодо отримання компенсації втраченого заробітку за час ізоляції від COVID-19: https://cutt.ly/vhWuh2j

Джерело: https://cutt.ly/dhQ0Bxs (ЗУ 533-IX)

 

Допомога по частковому безробіттю

Право на отримання допомоги по частковому безробіттю мають  роботодавці з числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі фізичні особи - підприємці, які:

 • зупинили/скоротили діяльність через карантин;
 • сплачували ЄВ протягом останніх 6 місяців, що передують даті зупинення/скорочення діяльності, за найманих працівників, з якими не припинені трудові відносини на дату подання звернення до центру зайнятості.

Право на допомогу не мають працівники, які:отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом.

Розмір допомоги

Допомога встановлюється за кожну годину втраченого робочого часу із розрахунку 2/3 тарифної ставки окладу та не може перевищувати мінімальну ЗП, встановлену Законом на 2020 рік (4 723 грн).

Увага!

У разі порушення роботодавцем гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю на період карантину (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України, кошти, отримані роботодавцем, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої допомоги по частковому безробіттю на період карантину звільненій особі.

Посилання на інструкцію: https://bit.ly/3gPwRof

Джерело: https://bit.ly/3mfSkaQ (ПКМУ № 306)

 

Допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин

Право на отримання одноразової матеріальної допомоги мають: Юридичні особи (роботодавці), які використовують працю найманих працівників, а основний КВЕД не входить до Переліку КВЕД, які підпадають під заборону діяльності

ФОП не можуть бути отримувачами цього виду допомоги. 

Одноразова матеріальна допомога не надається за найманих працівників, які:

 • на дату звернення працюють у роботодавця та за яких роботодавцем сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування менше ніж за усі місяці ІІІ кварталу 2020 р.;
 • працюють у роботодавця за сумісництвом;

та суб’єктам господарювання:

 • період від дати державної реєстрації яких до дати набрання чинності Законом становить менше трьох місяців;
 • які на дату набрання чинності Законом отримують допомогу по частковому безробіттю та/або допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.

Розмір одноразової матеріальної допомоги визначається пропорційно робочому часу працівника, який скорочено або заплановано скоротити, у тому числі через простій, та не може перевищувати 8 тис. гривень на одного працівника.

Як подати необхідні для отримання одноразової допомоги документи? 

Юридичні особи (роботодавці) можуть надати пакет документів в один із способів:

 1. Безпосередньо до центру зайнятості;
 2. На електронну адресу центру (скановані копії).

Пакет документів можна подати до центру зайнятості до 21 грудня 2020 року включно.

Перелік необхідних документів:

 • заява за формою згідно з додатком 1 Порядку;
 • копія наказу про скорочення чи можливе скорочення тривалості робочого часу;
 • копія відомостей про найманих працівників за формою згідно з Додатком 2 до Порядку.

Інструкція від Державного центру зайнятості: https://bit.ly/3a91MuC 

Джерело: https://cutt.ly/ThYlXSC (ЗУ № 1071-ІХ) https://bit.ly/3qSNQux (ПКМУ №1231 Порядок)

 

Допомога фізичним особам-підприємцям

Право на отримання допомоги на дітей ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування, та належать до першої і другої групи платників єдиного податку мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини і на законних підставах проживають на території України та сплатили єдиний податок.

 Допомога призначається на період карантину  та на один місяць після дати його відміни одному з батьків на кожну дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно) у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, і виплачується щомісячно за повний місяць.

 Станом на 1 січня 2020 року розмір прожиткового мінімуму на дітей віком до 6 років становить 1779,00 грн., від 6 до 10 років становить 2218,00 грн.

 Для призначення та виплати допомоги на дітей необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення, за місцем проживання до 15 грудня 2020 року з пакетом необхідних документів у паперовій формі:

 • копіями свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
 • довідкою з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
 • копією документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
 • копією рішення районної, районної у м. м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Заяву можна також подати у електроній формі запосиланням   

https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ з фотокопіями відповідних документів.

Джерело: https://bit.ly/2Kl6r1s (ПКМУ № 329)

 

Доступні кредити 5–7–9% (антикризовий пакет)

Для надання доступу малому бізнесу до додаткової ліквідності та збереження робочих місць, до програми доступних кредитів 5-7-9 були додані такі можливості, якими можна скористатися протягом карантину та 90 днів після його завершення:

1. Кредит на поповнення обігових коштів 

Умови:

 • Строк кредиту - до 2 років
 • Процент - 3%
 • Відстрочка - до 6 місяців (за тілом кредиту та %)
 • Кредитна гарантія Фонду - так (80%)
 • Сума компенсації % обмежена  екв. 200 тис. євро

2. Рефінансування інвестиційних та кредитів на оборотний капітал 

Умови:

 • Строк кредиту - до 5 років
 • Процент - 0% (до 31.03.2021, далі відповідно до договору)
 • Відстрочка - до 9 місяців (за тілом кредиту та %)
 • Кредитна гарантія Фонду - ні
 • Сума компенсації % обмежена  екв. 200 тис. євро
 • Відсутність проблемних кредитів на момент звернення
 • Збереження 60% фонду оплати праці та 80% персоналу

Загальний бюджет програми 5-7-9: 2 млрд грн (1,5 млрд грн - компенсація процентів, 0,5 млрд грн - часткові кредитні гарантії)

Джерело: https://cutt.ly/khQDE9C (ПКМУ № 28 від 24.01.2020 р.)

Із іншими компонентами програми 5-7-9 та їх детальними умовами можна ознайомитися за посиланнями:

Інвестиційні кредити

https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9/ 

Рефінансування кредиту

https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-refinance-credytu/

Кредит на оборотний капітал

https://sme.gov.ua/support_programs/derzhavna-programa-dostupni-kredyty-5-7-9-kredyt-na-oborotnyj-kapital/

 

Мараторій на податкові перевірки

Тимчасово на всій території України діє мораторій на податкові перевірки на період дії карантину.

Під мораторій не підпадають:

 • проведення документальних перевірок правильності нарахування та сплати єдиного внеску;
 • документальні позапланові перевірки тих платників податків, які задекларували про відшкодування їм (тобто повернення) з державного ПДВ у сумі більше 100 тис. грн, а саме перевірок у частині виключно законності ними такого декларування.

Джерело:https://bit.ly/2M7FU5j (ЗУ № 591-ІХ)

 

Тимчасове скасування штрафів

Тимчасово на період дії карантину штрафні санкції не застосовуються за наступні порушення:

 • несвоєчасна сплата єдиного внеску;
 • неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);
 • несвоєчасне подання звітності до податкових органів.

Під зазначене скасування не підпадає адміністративна відповідальність, тому без дійсно поважних причин не варто припиняти сплачувати податки та пропускати строки подачі звітності.

Джерело: https://bit.ly/2M7FU5j (ЗУ № 591-ІХ)

 

Відтермінування застосування реєстраторів розрахункових операцій

З 1 січня 2021 року застосування РРО/ПРРО підприємцями передбачено для ФОПів, які здійснюють продаж:

 • медикаментів та лікарських засобів
 • складної побутової техніки
 • ювелірних виробів

Відтермінування РРО на 1 січня 2022 року для:

 • підприємців, які здійснюють продаж в інтернеті, продаж текстилю, реалізують запчастини та вживані товари, для готелів, ресторанів, туристичних агентств та ін.
 • обов’язкове застосування РРО/ПРРО для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку 2 – 4 груп.

Не передбачено застосування РРО ФОП першої групи. 

Джерело: https://cutt.ly/XhYlG9M (ЗУ № 1017-IX)

 

Часткове погашення податкового боргу платників податків

Платники податків, у тому числі громадяни, отримують право на часткове погашення податкового боргу у сумі до 3060 грн, який не погашено станом на 01.11.2020 року. Окрім того, передбачається також:

 • списання пені та штрафних санкцій у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу по основному платежу;
 • відстрочення без процентів та нарахування штрафів і пені терміном до 1 року податкового боргу до 6800 грн для ФОП і громадян.
 • збільшення порогу для застосування заходів фіскального впливу до 3060 гривень.

Роз`яснення від ДПС: https://bit.ly/2Wb2wXV 

Джерело: https://bit.ly/3oOSW9b (ЗУ № 1072-IX)

 

Звільнення від сплати податків та зборів ФОП 1 групи

Тимчасово ФОП першої групи звільняються:

 • від сплати єдиного податку за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року.
 • від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року за себе. Зазначены періоди включаються до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством для кожного з таких періодів.

Роз`яснення від ДПС: https://bit.ly/2Wb2wXV 

Джерело:  https://bit.ly/3oOSW9b (ЗУ № 1072-IX)

 

Мораторій на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Тимчасово на всій території України забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок на весь період дії карантину.

 Під мораторій не підпадають перевірки:

 • за діяльністю суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;
 • у сфері дотримання вимог щодо державних регульованих цін;
 • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (саме за цим пунктом здійснюють перевірки Держпродспоживслужба та Держпраці). Притягнення до адміністративної відповідальності Національною поліцією за порушення карантинних обмежень також не підпадає під мораторій.

 Джерело: https://bit.ly/2UBbiOQ (ЗУ № 533-IX)