Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Бюджетна дотація за приріст корів

21.07.2021

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року № 107 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року № 517 затверджено «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (далі – Порядок).

Відповідно до п.13 цього Порядку дотація за приріст корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року, в  розмірі 30 000 гривень за одну голову.

Для отримання дотації за приріст корів суб’єкти господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, подають до структурних підрозділів до 1 вересня поточного року такі документи:

-     заявку;

-     довідку про відкриття поточного рахунка, виданого банком;

- копію звіту про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (форма № 24 (річна) станом на 1 січня;

- копію звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг (місячна) за січень-червень поточного року;

-   виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, зокрема корів, що народжені у господарстві суб’єкта господарювання, який є юридичною особою та власником корів, станом на 1 січня та 1 липня поточного року.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації та зареєстровані в системі документообігу.

Заяви, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Документи подаються за адресою: вул. Мала Бердичівська, 25, (каб. 204)  м. Житомир.