Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Послуги ліфтів

13.11.2017

Рішення виконавчого комітету

Про встановлення вартості з повного технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках м. Житомира
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  01.04.2015 № 167
                 м. Житомир

 

Про встановлення вартості
з повного технічного обслуговування
ліфтів у житлових будинках м. Житомира

 

Розглянувши звернення приватного підприємства «Будівельне підприємство «Ліфтналадка», приватного спеціалізованого підприємства «Вертикаль», приватного підприємства «Спеціалізоване ремонтне підприємство «Спецліфтреммонтаж», приватного багатопрофільного виробничого підприємства «Магніт», відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 09.11.06 № 369 «Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації» та статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Встановити вартість з повного технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках м. Житомира таким суб’єктам господарювання, а саме:
1.1 приватному підприємству «Будівельне підприємство «Ліфтналадка» згідно з додатком 1;
1.2 приватному підприємству «Спеціалізоване ремонтне підприємство «Спецліфтреммонтаж» згідно з додатком 2;
1.3 приватному спеціалізованому підприємству «Вертикаль» згідно з додатком 3;
1.4 приватному багатопрофільному виробничому підприємству «Магніт» згідно з додатком 4.
2. Встановити вартість однієї поїздки в пасажирських ліфтах, що обладнані картковими апаратами в м. Житомирі, в розмірі 0,30 грн. (з урахуванням єдиного податку).
3. Рекомендувати керівникам ПП «БП «Ліфтналадка», ПП «СРП «Спецліфтреммонтаж», ПСП «Вертикаль», ПБВП «Магніт» внести відповідні зміни до договорів на надання послуг з технічного обслуговування ліфтів.
4. Управлінню по зв’язках з громадськістю міської ради оприлюднити дане рішення на сайті Житомирської міської ради.
5. Рішення набуває чинності через 15 днів з дня його офіційного оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.
6. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 03.07.2013 №287 «Про встановлення приватному підприємству «Будівельне підприємство «Ліфтналадка» вартості з повного технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках м. Житомира», від 03.07.2013 №286 «Про встановлення приватному підприємству «Спеціалізоване ремонтне підприємство «Спецліфтреммонтаж» вартості з повного технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках м.Житомира», від 03.07.2013 №288 «Про встановлення приватному спеціалізованому підприємству «Вертикаль» вартості з повного технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках м. Житомира», від 02.12.2010 №820 «Про встановлення приватному багатопрофільному виробничому підприємству «Магніт» вартості з повного технічного обслуговування ліфтів у житлових будинках м. Житомира», від 07.04.2011 №240 «Про встановлення приватному багатопрофільному виробничому підприємству «Магніт» вартості з повного технічного обслуговування ліфтів у житловому будинку по           вул. Маршала Жукова, 10, у м. Житомирі», від 20.10.2011 №622 «Про встановлення вартості однієї поїздки в пасажирських ліфтах, що обладнані картковими апаратами», з дати введення в дію тарифів, встановлених даним рішенням.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

Перший заступник
міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                                                                  С.І. Сухомлин
Про втрату чинності рішень виконавчого комітету міської ради від 24.10.2002 №603, від 15.01.2016 №3 та від 01.04.2015 №167