Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформація про рахунки для зарахування податків, зборів та платежів до бюджету Житомирської міської ОТГ

24.10.2019

Реквізити рахунків для зарахування податків, зборів та інших платежів до бюджету Житомирської міської ОТГ
на 2019 рік (відкриті з 01 жовтня 2019 року за стандартом IBAN )

одержувач: УДКСУ у м.Житомирі/м.Житомир/ ККДБ, код ЄДРПОУ 38035726, банк - Казначейство України.

 
 
 
 

№ з/п

Бюджетна класифікація

Номер рахунку (IBAN)

 

Код

Найменування

 

1

2

3

4

 

1

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

UA788999980000033111340006002

 

2

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

UA838999980000033115346006002

 

3

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

UA068999980000033119342006002

 

4

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

UA738999980000033110341006002

 

5

11010501

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню

UA368999980000033112338006002

 

6

11010502

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

UA138999980000033111351006002

 

7

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

UA888999980000033116345006002

 

8

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя)

UA508999980000033215860006002

 

9

11020201

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

UA458999980000033214861006002

 

10

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

UA898999980000033116312006002

 

11

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

UA798999980000033114314006002

 

12

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України

UA698999980000033112316006002

 

13

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань

UA648999980000033111317006002

 

14

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств

UA598999980000033110318006002

 

15

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій

UA248999980000033116323006002

 

16

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)

UA228999980000033212807006002

 

17

12020200

Податок власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)

UA178999980000033211808006002

 

18

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

UA488999980000031412502006002

 

19

13020100

Рентна плата  за спеціальне використання води (крім  рентної плати  за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)

UA188999980000033115357006002

 

20

13020300

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики

UA138999980000033114358006002

 

21

13020401

Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами

UA088999980000033113359006002

 

22

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

UA608999980000033117366006002

 

23

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

UA568999980000033116334006002

 

24

14021900

Пальне

UA938999980000033117344006002

 

25

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

UA678999980000031416531006002

 

26

16010100

Податок з реклами

UA968999980000033214827006002

 

27

16010200

Комунальний податок

UA918999980000033213828006002

 

28

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

UA708999980000031410612006002

 

29

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості

UA808999980000031415617006002

 

30

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

UA858999980000031413512006002

 

31

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

UA808999980000031412513006002

 

32

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

UA898999980000033219811006002

 

33

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

UA848999980000033218812006002

 

34

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

UA798999980000033217813006002

 

35

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

UA698999980000033215815006002

 

36

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

UA758999980000031414715006002

 

37

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

UA708999980000031413716006002

 

38

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

UA648999980000033218890006002

 

39

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

UA598999980000033217891006002

 

40

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

UA758999980000031411514006002

 

41

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

UA708999980000031410515006002

 

42

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

UA908999980000031417518006002

 

43

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

UA358999980000031416520006002

 

44

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року

UA048999980000033215826006002

 

45

18050300

Єдиний податок з юридичний осіб 

UA458999980000031412698006002

 

46

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

UA408999980000031411699006002

 

47

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

UA518999980000031413664006002

 

48

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

UA458999980000033111362006002

 

49

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

UA408999980000033110363006002

 

50

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

UA708999980000033119364006002

 

51

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

UA918999980000033110329006002

 

52

19050300

Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами

UA418999980000033110330006002

 

53

19090500

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

UA258999980000031417529006002

 

54

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя)

UA238999980000033219855006002

 

55

21010301

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

UA138999980000033217857006002

 

56

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

UA528999980000031413534006002

 

57

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

UA078999980000031417541006002

 

58

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

UA028999980000031416542006002

 

59

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

UA818999980000031419561006002

 

60

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

UA538999980000031416702006002

 

61

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

UA688999980000033215848006002

 

62

22010200

Плата за ліцензії  на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади

UA908999980000031414511006002

 

63

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

UA538999980000031413501006002

 

64

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

UA548999980000033216892006002

 

65

22010700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 

UA448999980000033214894006002

 

66

22011000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

UA398999980000033213895006002

 

67

22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

UA098999980000033216825006002

 

68

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("20" Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань)

UA358999980000034311896020610

 

69

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України)

UA228999980000034314896025689

 

70

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("26" Міністерство аграрної політики та продовольства України) 

UA218999980000034315896026546

 

71

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("42" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)

UA398999980000034311896042654

 

72

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("43" Міністерство соціальної політики України)

UA828999980000034318896043485

 

73

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("45" Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті)

UA858999980000034312896045575

 

74

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("70" Міністерство внутрішніх справ України) 

UA328999980000034316896070546

 

75

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("76" Служба безпеки України)

UA458999980000034318896076452

 

76

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("79" Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України)

UA578999980000034319896079500

 

77

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("11" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)

UA468999980000034310896011619

 

78

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("39" Фонд державного майна України)

UA588999980000034318896039552

 

79

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("16" Міністерство освіти і науки України) 

UA948999980000034317896016628

 

80

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("18" Міністерство охорони здоров'я України: )

UA298999980000034317896018574

 

81

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("19" Державна служба України з лікарських засобів)

UA498999980000034318896019635

 

82

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій)

UA348999980000034310896034533

 

83

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("28" Державне агентство рибного господарства України)

UA508999980000034318896028541

 

84

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності ("31" Державна фіскальна служба України)

UA868999980000034313896031555

 

85

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("22" Міністерство екології та природних ресурсів України) 

UA648999980000034313896022542

 

86

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру)

UA788999980000034319896027615

 

87

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("36" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку)

UA428999980000034315896036547

 

88

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("37" Державне космічне агентство України)

UA868999980000034310896037477

 

89

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("38" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг)

UA978999980000034310896038540

 

90

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("40" Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації)

UA268999980000034315896040618

 

91

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("30" Державна інспекція сільського господарства України)

UA608999980000034310896130095

 

92

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("32" Міністерство фінансів України) 

UA528999980000034315896032002

 

93

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("17" Державна служба інтелектуальної власності України)

UA458999980000034319896017539

 

94

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  ("23" Державна служба геології та надр України)

UA578999980000034313896023541

 

95

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

UA778999980000033217879006002

 

96

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг ("44" Національна поліція України)

UA298999980000034318879044025

 

97

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг ("15" Державне агентство лісових ресурсів України) 

UA748999980000034319879015439

 

98

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг  ("70" Міністерство внутрішніх справ України) 

UA298999980000034314879170067

 

99

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг  "27" Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру

UA538999980000034315879127309

 

100

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг  ("25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України)

UA098999980000034311879025029

 

101

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг ("21" Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів)

UA538999980000034316879121940

 

102

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг  ("10" Державна міграційна служба України)

UA248999980000034312879110182

 

103

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг  ("10" Державна міграційна служба України)

UA498999980000034319324110414

 

104

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

UA728999980000031417530006002

 

105

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

UA128999980000031418540006002

 

106

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя)

UA878999980000033216870006002

 

107

22080401

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

UA828999980000033215871006002

 

108

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

UA378999980000031410537006002

 

109

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій 

UA638999980000031418700006002

 

110

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

UA678999980000031419538006002

 

111

24060300

Інші надходження

UA898999980000031414544006002

 

112

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам

UA198999980000031413556006002

 

113

24062000

Кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику – переможцю

UA558999980000031414599006002

 

114

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

UA718999980000033119331006002

 

115

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

UA758999980000031411611006002

 

116

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

UA508999980000031513995006002

 

117

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

UA538999980000031516903006002

 

118

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

UA058999980000031510921006002

 

119

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

UA068999980000031417574006002

 

120

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

UA628999980000031415532006002

 

121

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

UA438999980000031514905006002

 

122

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

UA798999980000031512941006002

 

123

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

UA428999980000031511931006002