Організація оздоровлення дітей за кошти державного бюджету

04.03.2019

Документи

Положення про напрвлення дітей до МДЦ "Артек" і УДЦ "Молода гвардія"


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
27 червня 2018 року № 938


 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
19 липня 2018 р. 
за № 841/32293

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» і державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення

1. Державне підприємство України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (далі - ДПУ «МДЦ «Артек») і державне підприємство «Український дитячий центр «Молода гвардія» (далі - ДП «УДЦ «Молода гвардія») є дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, в яких діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних адміністративно-територіальних одиниць України.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

3. У ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» організовуються оздоровчі тематичні зміни.

4. До ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» направляються діти віком від 7 до 18 років.

5. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей із багатодітних сімей; дітей із малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дітей - учасників дитячих творчих колективів і спортивних команд (далі - діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки).

6. Путівки до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством, за попередньо визначеним Мінсоцполітики розподілом.

II. Розподіл путівок до ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія»

1. Мінсоцполітики затверджує розподіл путівок до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» у розрізі адміністративно-територіальних одиниць пропорційно відношенню чисельності дітей віком від 7 до 18 років в області або місті Києві до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та укладає договори про направлення дітей на оздоровлення та відпочинок зі структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи).

2. Розподіл між структурними підрозділами путівок до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» на відповідну оздоровчу тематичну зміну затверджується наказом Мінсоцполітики.

3. Структурні підрозділи направляють дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до зазначених дитячих закладів оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що пільгова путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів. При цьому путівкою до одного й того самого дитячого центру дитина забезпечується один раз на два роки.

4. Мінсоцполітики передає путівки структурним підрозділам, які їх розподіляють у розрізі районів, міст обласного значення пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у відповідній області та місті Києві з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

5. Керівники структурних підрозділів та відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, та органів місцевого самоврядування своїм розпорядчим документом призначають працівника, на якого покладаються обов’язки щодо відбору та направлення дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» відповідно до вимог цього Положення.

6. Структурні підрозділи здійснюють контроль цільового використання путівок в установленому законодавством порядку.

III. Порядок надання путівок для оздоровлення та відпочинку у ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія»

1. Уповноважені працівники структурних підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком оздоровчих тематичних змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики путівки до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» за дорученням.

2. Структурні підрозділи надають путівки:

1) безоплатні:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

дітям, взятим на облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

дітям із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

дітям із багатодітних сімей;

2) із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

3) із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

4) із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством):

відмінникам навчання;

лідерам дитячих громадських організацій;

членам дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

3. Насамперед оздоровлюються діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти з інвалідністю; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.

4. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і мають право на отримання безоплатної путівки або путівки з частковою оплатою у розмірі 20 чи 30 відсотків вартості, за відсутності відповідної путівки можуть отримати путівку з більшою частковою оплатою вартості, яку може запропонувати структурний підрозділ, за бажанням батьків (осіб, які їх замінюють).

У разі належності до двох або більше пільгових категорій діти можуть отримати путівку з найменшою частковою оплатою вартості, яку може запропонувати структурний підрозділ.

5. Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають право на отримання путівки за місцем постійного проживання. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, можуть отримати путівку за місцем фактичного проживання.

6. Відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування проводять відбір дітей, яких направлятимуть до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», за 5 днів до заїзду на зміну складають списки таких дітей за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, формують пакет документів, зазначених у пунктах 2-5 розділу IV цього Положення (далі - документи), та вносять до структурних підрозділів, яким вони підзвітні, пропозиції щодо безоплатних путівок і путівок із частковою оплатою вартості для їх затвердження.

Документи мають зберігатися у структурних підрозділах протягом 3 років.

7. Різниця вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, сплачується до початку оздоровчої зміни в касу або на небюджетний рахунок структурних підрозділів, які перераховують зазначені кошти протягом 5 робочих днів на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в органах Державної казначейської служби України, для подальшого проведення розрахунків із ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія».

Мінсоцполітики перераховує вищезазначені кошти на рахунки ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» на підставі акта приймання-передавання наданих послуг.

8. Структурні підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», формують і відповідним розпорядчим документом затверджують списки дітей, які направляються до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» від відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Інформація про надання пільгових путівок оприлюднюється протягом 3 днів після затвердження списків дітей, які направляються до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», на офіційних веб-сайтах обласних державних адміністрацій.

9. Бланки путівок заповнюються уповноваженими працівниками структурних підрозділів та засвідчуються підписом керівника структурного підрозділу і печаткою (за наявності).

10. Оформлені належним чином путівки передаються особі, визначеній відповідальною за супровід групи дітей (далі - старший супроводжувач) розпорядчим документом структурного підрозділу.

11. Безпосередньо дітям, їхнім батькам (особам, які їх замінюють) путівки не видаються.

12. У разі неможливості використання путівки на оздоровчу тематичну зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) структурні підрозділи в 5-денний строк у письмовій формі інформують про це Мінсоцполітики із зазначенням причин, номера путівки та повертають невикористану путівку (разом із накладними).

Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Мінсоцполітики.

13. Путівка, оформлена з порушенням вимог цього Положення, вважається виданою не за призначенням.

14. Передавати путівки з однієї адміністративно-територіальної одиниці до іншої без видання відповідного наказу Мінсоцполітики забороняється.

IV. Документи, необхідні для отримання путівки до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія»

1. Необхідні для отримання путівки документи батьки (особи, які їх замінюють) подають до відповідних підрозділів районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей.

2. Для отримання безоплатних путівок подаються такі документи:

1) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

2) для дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань); дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів, що підтверджують належність дитини до зазначеної категорії;

3) для дітей, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

копія свідоцтва про народження дитини, батька / матір якої внесено до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадянського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 08 травня 2014 року № 278 «Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника»;

4) для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія»;

5) для дітей із багатодітних сімей:

копія документа, що посвідчує особу;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї або довідка про склад сім’ї;

6) для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

копія документа, що посвідчує особу;

довідка про склад сім’ї;

копія розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї.

3. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 20 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

копія документа, що посвідчує особу;

копія посвідчення учасника бойових дій батька/матері;

2) для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія документа, що посвідчує особу;

медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою № 079/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522;

3) для членів дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного рівня (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році, з перекладом українською мовою;

4) для талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського, міжнародного рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році, з перекладом українською мовою.

4. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 30 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;

2) для членів дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського рівня (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

3) для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

5. Для отримання путівок із частковою оплатою в розмірі 50 відсотків вартості, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством, подаються такі документи:

1) для відмінників навчання:

копія документа, що посвідчує особу;

копія табеля за останній навчальний рік;

2) для лідерів дитячих громадських організацій:

копія документа, що посвідчує особу;

клопотання керівного органу громадської організації;

3) для членів дитячих творчих колективів і спортивних команд - переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році;

4) для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія документа, що посвідчує особу;

копії посвідчень, дипломів, грамот або інших документів, що підтверджують відповідні досягнення дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського, районного рівнів (1-3 особисте або командне місце), отриманих у поточному або попередньому році.

6. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд в установленому законодавством порядку, отримати медичну довідку на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, за формою № 079/о, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

Для проведення в ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» необхідних діагностичних та лікувальних процедур у разі захворювання дитини надається письмова заява батьків дитини (осіб, які їх замінюють).

V. Формування, перевезення та приймання груп дітей, направлених до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія»

1. До ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» дітей перевозять організованими групами.

З метою забезпечення формування і відправлення груп дітей керівники структурних підрозділів своїми розпорядчими документами про відправлення дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію перевезення дітей до цих закладів та у зворотному напрямку, із розрахунку один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. До складу осіб, які супроводжують дітей, обов’язково має входити медичний працівник.

Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за їхнє життя і здоров’я з моменту передання їм дітей протягом усього періоду перебування в дорозі (туди і назад) до моменту оформлення їх працівниками ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» у день заїзду, а також при від’їзді з моменту передання їм дітей працівниками ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» до моменту передання дітей батькам (особам, які їх замінюють).

2. Після затвердження керівниками структурних підрозділів списків дітей, які направляються на оздоровлення до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», відповідні підрозділи районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування проводять збори батьків (осіб, які їх замінюють) і дітей з питань організації перевезення та перебування дітей у ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія».

Структурні підрозділи та (або) старший супроводжувач проводять інструктаж із дітьми та особами, які їх супроводжують, перед від’їздом.

3. Діти, направлені до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», повинні мати із собою теплі речі, кімнатне взуття, дві пари сезонного взуття (із жовтня по квітень - тепле взуття, що не пропускає вологу), спортивне взуття, купальні та спортивні костюми, білизну, головний убір, шкарпетки (не менше ніж три пари), предмети особистої гігієни (зубну щітку, пасту, мило, гребінець, носовики).

4. Проїзд груп дітей та супроводжувачів проводиться за кошти батьків (осіб, які їх замінюють) і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Батьки (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на збір відповідної суми коштів для забезпечення проїзду та супроводу дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» та у зворотному напрямку.

5. ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» приймають дітей у строки, зазначені в путівці.

6. Структурні підрозділи у письмовій формі повідомляють адміністрацію ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» про кількість дітей, дату і час прибуття, вид транспорту за 5 днів до приїзду та аналогічну інформацію - за 5 днів до від’їзду з ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія».

ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» забезпечують зустріч та перевезення груп дітей від залізничного вокзалу, аеропорту, автовокзалу до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» під час прибуття та від’їзду дітей. Приймання дітей проводиться безпосередньо в ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія».

7. Після прибуття до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» старший супроводжувач повинен надати особам, призначеним відповідно до наказів ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» відповідальними за приймання та відправлення дітей, три примірники затверджених списків дітей і належним чином оформлені путівки та медичні довідки, копії документів, що посвідчують особу дитини, і письмову згоду батьків (осіб, які їх замінюють) згідно з пунктом 6 розділу IV цього Положення.

8. ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» забезпечують проживання супроводжувачів на базі ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія». Супроводжувачі груп дітей повинні прибути до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» не пізніше ніж за добу до від’їзду дітей і зареєструватись у відповідальних за приймання та відправлення дітей осіб.

9. ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» після заїзду дітей у 5-денний строк повідомляють Мінсоцполітики про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

10. У разі встановлення під час приймання у дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» не приймається і відбуває до місця проживання із супроводжувачем. Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що особою, відповідальною за приймання та відправлення дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», та старшим супроводжувачем складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється до Мінсоцполітики.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Мінсоцполітики.

11. У разі захворювання дитини ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням і харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх замінюють) та структурними підрозділами.

VI. Проведення оздоровчих тематичних змін у ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія»

1. Розподіл путівок на оздоровлення і тематика змін затверджуються наказом Мінсоцполітики.

2. На кожну оздоровчу тематичну зміну ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» розробляють і подають на погодження до відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики положення про проведення тематичної зміни, у якому зазначають її мету, завдання, строки, фінансове забезпечення, а також перелік організацій, що беруть участь в організації та проведенні заходів.

3. До проведення оздоровчої тематичної зміни можуть залучатися діячі мистецтв, спортсмени, інші почесні гості (за їхньою згодою).

Проживання, харчування, транспортне забезпечення зазначених осіб здійснюються за рахунок гостей.

VII. Звітність про використання путівок і контроль дотримання вимог цього Положення

1. Керівники структурних підрозділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої тематичної зміни подають Мінсоцполітики звіт про використання путівок до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

2. За результатами бюджетного року структурні підрозділи у строк до 15 січня наступного за звітним року подають Мінсоцполітики річний звіт про використання путівок до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія» за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

3. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства структурні підрозділи у місячний строк із дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки або часткової вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики.

4. Контроль використання бюджетних коштів, передбачених Мінсоцполітики на придбання путівок до ДПУ «МДЦ «Артек» і ДП «УДЦ «Молода гвардія», та використання путівок здійснюються в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту 
захисту прав дітей 
та усиновленняР. Колбаса