Організація відпочинку дітей за кошти місцевого бюджету

04.03.2019

Документи

Графік прийому громадян

Продовження додатка 1

Додаток 1 до Порядку направлення дітей до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник» за рахунок коштів міського бюджету

 

Графік прийому громадян з питань направлення дітей пільгових категорій на відпочинок у ПЗОВ «Супутник»

 

№ п\п

Назва структурного підрозділу

Категорія дітей

Місце прийому заяв

Дата та час прийому заяв

Контактний телефон

1

Служба  (управління) у справах дітей міської ради

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; бездоглядні діти

Житомирська міська рада,

майдан ім. 

С.П. Корольова, 4/2,

каб. 126

Щоденно

9.00-18.00 год., обідня перерва

13.00-14.00 год.

Вихідний: субота, неділя

 

48-11-96

2

Управління охорони здоров’я міської ради

діти  з інвалідністю

КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради

майдан Визволення,1,

каб. 28

Понеділок, п’ятниця

 15.00-18.00 год.

 

 

0976382262 Білошицька Ганна Василівна

3

Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків та в АТО/ООС; діти із сімей учасників АТО/ООС

Центр соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям,

 вулиця Перемоги,55, каб.310

Приміщення Богунської районної ради

Щоденно

 9.00-18.00 год., обідня перерва

13.00-14.00 год.

 

Вихідний: субота, неділя

 

 

46-91-14

4

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

діти з багатодітних і малозабезпе-чених сімей;

Центр надання адміністративних послуг

 

вул. Михайлівська,4

Понеділок, середа, четвер

 9.00-18.00 год.,

Вівторок

9.00-20.00 год.,

П’ятниця

 9.00 -17.00 год.

Субота

8.00 -15.00 год.

Обідня перерва

13.00-14.00 год

Вихідний: 

неділя

 

 

47-06-15

 

5

Департамент освіти міської ради

талановиті та обдаровані діти

Заклади загальної середньої та позашкільної освіти, НВК

 

(за місцем навчання дитини)

Відповідно до режимів роботи закладів освіти

47-48-39

(спеціаліст управління освіти, який координує оздоров-лення відпочинок дітей)

 

6

КП «Парк»

путівки на продаж

Адміністративний корпус КП «Парк»,

 

бульвар Старий, 34

Щоденно

9.00-18.00 год., обідня перерва

 13.00-14.00 год.

 

Вихідний: субота, неділя

 

22-72-52

Зразок заяви

 

                                                                  Міському голові

                                                                  Сухомлину С.І.

                                                                  ПІБ__________________________

                                                                   _____________________________

                                                                  Адреса______________________

                                                                   _____________________________

                                                                  Тел. ________________________

 

 

ЗАЯВА

       Прошу направити на оздоровлення/відпочинок мою (моїх) дитину (дітей)_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(П І Б , дата народження, школа, клас)

 

в оздоровчий заклад ___________________________ на  зміну ___________         як дитину__________________________________________________________

                   (вказати пільгову категорію дитини)

 

Підтверджую, що несу персональну відповідальність за цільове використання путівки.

Даю згоду на обробку персональних даних.

Документи додаються на _____ аркушах.

Письмову відповідь на заяву:  потребую _____; не потребую _____.

 

 

 

Дата_______________                                                         Підпис_____________                                                         

                                                                          

Порядок направлення

Порядок

направлення дітей  Житомирської міської об’єднаної територіальної громади до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник» за рахунок коштів міського  бюджету

І. Загальні положення

1.1. Порядок направлення дітей Житомирської міської об’єднаної територіальної громади до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник» (далі ПЗОВ «Супутник»)  за рахунок коштів місцевого бюджету (далі - Порядок) розроблено на виконання міської цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей м.Житомира на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 18.12.2018 №1270.

1.2.  Відпочинкова зміна в ПЗОВ «Супутник» становить 16 календарних днів.

1.3. Одержувач коштів на організацію відпочинку дітей  – КП «Парк» Житомирської міської ради.

1.4. Структурні підрозділи Житомирської міської ради, які здійснюють направлення на відпочинок в ПЗОВ «Супутник»:

- служба у справах дітей міської ради;

- управління охорони здоров'я міської ради;

- міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради;

- департамент освіти міської ради 

забезпечують:

1.4.1. Прийом заяв та документів дітей пільгових категорій від батьків або осіб, що їх замінюють, відповідно до графіку прийому громадян (Додаток 1 до Порядку);

1.4.2. Ведення журналу обліку заяв щодо направлення дітей на відпочинок.

1.5. За рахунок бюджетних коштів діти пільгових категорій громадян мають право на забезпечення путівкою до оздоровчого закладу не більше одного разу в рік.

У ПЗОВ «Супутник»  направляються діти віком від 7 до 18 років.

Перевагу в направленні на відпочинок у ПЗОВ «Супутник» мають діти пільгових категорій, які  не оздоровлювалися в даному закладі в минулому році.

ІІ. Процедура направлення до  позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник»

2.1. Рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради затверджується розподіл направлення дітей до  ПЗОВ «Супутник» з урахуванням першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.

Міська  координаційна  група  з оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об’єднаної територіальної громади у разі необхідності може вносити зміни до плану розподілу місць у позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Супутник» між структурними підрозділами міської ради, які забезпечують відпочинок дітей пільгових категорій, а також перерозподіл путівок на продаж за інформацією КП «Парк» міської ради про відсутність заяв на їх придбання не менш ніж за два робочі дні, та затверджувати зміни відповідним протоколом.

2.2. Забезпечуються відпочинком діти з числа:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

бездоглядних  дітей;

 дітей з інвалідністю;

дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО та ООС, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО та ООС, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в АТО та ООС; дітей із сімей учасників АТО та ООС;

     дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;

талановитих та обдарованих дітей.           

2.3. До КП «Парк» Житомирської міської ради структурні підрозділи міської ради подають список дітей, що направляються до ПЗОВ «Супутник» за формою (додаток 2 до Порядку).

ІІІ. Перелік документів, необхідних для  направлення на оздоровлення

3.1. Перед відправленням діти повинні пройти медичний огляд. На кожну особу оформляється медична картка дитини, що виїжджає до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Картка заповнюється районною (міською) лікувально-профілактичною установою.

3.2. Підставою для направлення на відпочинок є документи:

для дітей усіх категорій, зазначених в пункті 2.2. цього Порядку:

 - заява для направлення на оздоровлення/відпочинок дітей  пільгових категорій в заклад оздоровлення та відпочинку;

- копія свідоцтва про народження;

 

 • медична довідка встановленого зразка (форма № 079/о), затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я;
 • довідка, що дитині за кошти бюджету в поточному році путівка в заклади оздоровлення та відпочинку не надавалась.

                                              

Працівники структурних підрозділів міської ради, які здійснюють прийом документів, одночасно перевіряють їх на відповідність чинному законодавству.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 • копія свідоцтва про смерть обох батьків; довідка про запис батька згідно зі  статтею 135 Сімейного Кодексу України; копія рішення про позбавлення батьківського піклування; копія рішення виконкому міської ради, райдержадміністрації про встановлення опіки або направлення до дитячих будинків сімейного типу, прийомної сім'ї.

Для дітей з малозабезпечених сімей:

 • довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Для дітей з багатодітних сімей:

 • копія посвідчення батьків або дітей з багатодітної сім’ї.

Для дітей з інвалідністю:

- медичне свідоцтво про інвалідність або копію посвідчення про інвалідність.

Для дітей, батьки яких загинули  під час виконання службових обов’язків:

 • копія довідки (копія військового посвідчення);
 • довідка про склад сім'ї.   

 Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО та ООС, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО та ООС, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в АТО та ООС; дітей із сімей учасників АТО та ООС:   

 • копія посвідчення учасника бойових дій або довідки учасника АТО та ООС;
 • довідка про склад сім'ї;
 • акт оцінки потреб дитини (при потребі). 

Для бездоглядних  дітей:

 • наказ про постановку на облік у службі у справах дітей міської ради.

Для талановитих та обдарованих дітей — переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання:

- копія диплому, грамоти про надання звання переможця змагання, олімпіади, огляду, конкурсу, фестивалю;

- копія табеля успішності, похвального листа за останній навчальний рік.

ІV. Проїзд  дітей до ПЗОВ «Супутник»

4.1. Проїзд дітей до позаміського закладу оздоровлення та відпочинку «Супутник» та у зворотному напрямку здійснюється батьками або особами, що їх замінюють.

V. Звітність про направлення дітей на оздоровлення та контроль за дотриманням вимог Порядку

5.1. Директор ПЗОВ «Супутник» протягом 10 днів після закінчення кожної відпочинкової зміни подає КП «Парк» Житомирської міської ради звіт про відпочинок  дітей.

5.2. У разі встановлення факту нецільового використання путівок батьками, або особами, що їх заміняють, відповідальні підрозділи міської ради в місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовного відпочинку та перераховують зазначені кошти на рахунок КП «Парк» Житомирської міської ради.

5.3. Документи дітей, які направлені на відпочинок в ПЗОВ «Супутник», зберігаються в структурних підрозділах міської ради, які забезпечували оздоровлення дітей.

5.4. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку направлення здійснюється відповідними керівниками структурних підрозділів Житомирської міської ради.