Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Молодіжне житлове будівництво

29.06.2017

http://www.molod-kredit.gov.ua/ 
 

Засновником Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Держмолодьжитло) є держава в особі Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2; частка засновника в статутному капіталі – 100%), cуб'єктом управління є Мінрегіон.

Органами управління Держмолодьжитла є наглядова рада Держмолодьжитла та правління Держмолодьжитла.

Наглядова рада Держмолодьжитла здійснює нагляд за його діяльністю та виконанням його завдань.

Держмолодьжитло є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Нагляд за діяльністю Держмолодьжитла, як фінансової установи, забезпечується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Метою діяльності Держмолодьжитла є:

1) сприяння проведенню державної житлової політики;

2) виконання державних програм забезпечення молоді житлом та інших програм у межах своїх повноважень;

3) розроблення нових фінансово-кредитних програм, спрямованих на розв'язання житлових проблем сімей та одиноких громадян шляхом застосування механізму надання довгострокових державних кредитів і кредитів за рахунок інших джерел фінансування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

4) надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту;

 

5) залучення іноземних інвестицій, у тому числі кредитів, для подальшого кредитування сімей та одиноких громадян для будівництва (реконструкції) і придбання житла згідно із законодавством;

6) пільгове кредитування та фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для сімей та одиноких громадян;

7) участь у розробленні та реалізації міжнародних інвестиційних проектів, державних, регіональних і місцевих програм поліпшення житлових і соціально-економічних умов для сімей та одиноких громадян;

8) компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими на будівництво (реконструкцію) або придбання житла, у тому числі молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам (далі - часткова компенсація);

9) управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

10) пільгове кредитування юридичних осіб, у тому числі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, а також кредитування юридичних осіб для будівництва житла;

11) надання державної підтримки шляхом сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету частини вартості будівництва (придбання) доступного житла.

Держмолодьжитло має регіональні управління в усіх областях України, через які забезпечує виконання державних та місцевих програм будівництва та придбання житла.

Держмолодьжитло - це унікальний інструмент державної житлової політики, який реалізує різноманітні механізми державної підтримки громадян у їх прагненні здобути власне житло.

На сьогодні Держмолодьжитлом реалізується програма Доступне житло (30/70; 50/50), здійснюється кредитування молоді за рахунок коштів статутного капіталу (відсоткова ставка = обліковій ставці НБУ), а також Держмолодьжитло є виконавцем понад 100 місцевих житлових програм по всіх регіонах України.

Крім того, на обслуговуванні Держмолодьжитла знаходяться договори за раніше виданими кредитами по програмам, фінансування яких з коштів Державного бюджету на сьогодні не відбувається: кредитні договори про надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам; договори про надання часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами комерційних банків наданих на будівництво або придбання житла; договори по здешевленню вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов; кредитні договори з ОСББ та підприємствами, які працюють у сфері ЖКГ.

 

Код за ЄДРПОУ: 20033504

Місцезнаходження Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»:

Код території за КОАТУУ – 8038900000;

03037, м. Київ, Солом’янський район, вул. Максима Кривоноса, 2-А.

Контакти
Оголошення
Правління
Статут
Звітність