Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Довідкова для вимушено переміщених українців

01.09.2023
Довідкова для вимушено переміщених українців

Інформація

Прихисток внутрішньо переміщених осіб

Прихисток внутрішньо переміщених осіб

 

Громадян, які проявили небайдужість та щиросердечність до чужого горя, прихистили внутрішньо переміщених осіб з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації отримали від держави право на компенсацію втрат за тимчасове розміщення таких осіб.

Компенсація надається фізичним особам – громадянам України, які є власниками житла, або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати повідомлення за встановленою формою до управлінь соціального захисту населення Богунського чи Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради (за місцем розташування житлового приміщення) за адресою: площа Польова, 8, приміщення Прозорого офісу (2 поверх).

До повідомлення подаються наступні документи:

 • паспорт або ID-карта власника житлового приміщення;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника;
 • банківські реквізити для перерахування компенсації;
 • документи внутрішньо переміщеної особи (паспорт або ID-карта, реєстраційний номер облікової картки платників податків, довідка про постановку на облік, як внутрішньо переміщеної особи, свідоцтво про народження дитини).

Особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, підтверджує факт відсутності заборгованості за житлово – комунальні послуги своїм підписом, що проставляється у заяві про отримання компенсації.

Повідомлення може подаватися в паперовій або електронній формі на електронну адресу управлінь.

У разі подання повідомлення в електронній формі до такого повідомлення додаються електронні копії зазначених вище документів.

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов’язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення разом з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні.

Інформація, яку надали громадяни, підлягає перевірці, зокрема з метою перевірки факту розміщення внутрішньо переміщених осіб, його безоплатності, кількості осіб, яким надано прихисток та умови їх проживання.

У разі, коли за результатами перевірки встановлено факт надання у заяві недостовірної інформації управління приймає рішення про відмову у виплаті компенсації.

Для отримання зазначеної вище компенсації власники житлових приміщень з 1 по 5 число після закінчення звітного місяця подають спеціалісту управління соціального захисту населення Богунського або Корольовського районів заяву встановленого зразка.

При собі необхідно мати оригінали документів внутрішньо переміщених осіб для огляду.

Виплата грошової компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб здійснюється за кошти Товариства Червоного Хреста України.

Сума компенсації розраховується виходячи з кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі – людино – день), з дня розміщення, але не раніше дати взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним або внесення відповідної інформації до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі – Портал Дія).

Кількість людино – днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у житловому приміщенні, наданому для розміщення внутрішньо переміщених осіб, у кожний день місяця.

У період з 1жовтня по 31 березня календарного року сума компенсації визначається на рівні 30,00 гривень за кожен людино – день.

У період з 1 квітня по 30 березня календарного року сума компенсації за кожен людино – день становить 14,77 гривень.

Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино – днів на суму компенсації за кожен людино – день.

Для отримання більш детальної інформації необхідно звертатись за телефоном «гарячої лінії»:

для мешканців Богунського району: 098-886-06-47, e-mail: [email protected]

для мешканців Корольовського району: 48-48-17, e-mail: [email protected]

Чи мають право на субсидію внутрішньо переміщені особи?

Чи мають право на субсидію внутрішньо переміщені особи?

Так, внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.

У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, Акт фактичного місця проживання).

Куди звертатися?

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених нижче органів:

▪️ управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (площа Польова, 8, приміщення Прозорого офісу, ІІ-й поверх);

▪️ сервісний центр Пенсійного фонду України (площа Польова, 8, приміщення Прозорого офісу, І-й поверх);

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

▪️ портал «Дія»,

▪️ вебпортал електронних послуг ПФУ,

▪️ мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Які документи потрібні для отримання субсидії?

 • Заява про призначення субсидії
 • Квитанції на оплату житлово-комунальних послуг (особові рахунки)
 • Декларація про доходи та витрати, в якій зокрема декларується склад домогосподарства
 • Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
 • Довідка про постановку на облік ВПО
 • Акт фактичного місця проживання без реєстрації
Про Порядок проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи

Про Порядок проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

11 липня 2023 року Урядом прийнято постанову № 709 «Деякі питання підтримки внутрішню переміщених осіб», якою зокрема, затверджена нова редакція Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі – Порядок).

Пунктом 28 Порядку передбачено, що починаючи з 1 серпня 2023 року територіальними органами Нацсоцслужби здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби, зокрема шляхом проведення перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи (далі – перевірка).

Підставами для права надання перевірки є:

- інформація з Єдиної системи про те, що особа стала на облік як внутрішньо переміщена особа в межах однієї територіальної громади;

- повідомлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача;

- рекомендації Мінфіну за результатами верифікації у разі виявлення відповідності отримувачів будь-якому з критеріїв, визначених пунктами 7 і 8 Порядку, відповідно до Закону України «Про верифікацію та моніторинг державних виплат».

Перевірка проводиться не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з моменту, коли керівник (заступник керівника) територіального органу Нацсоцслужби виявив підставу для цього та прийняв рішення про проведення перевірки.

Особі, яку перевіряють, повинно обути повідомлено про перевірку не менш як за два календарних дні до її проведення телефоном або за допомогою іншого доступного засобу зв’язку, який забезпечує фіксацію повідомлення або виклику. Якщо особа повідомила про свою відсутність у зв’язку з перебуванням у родичів або у відпустці тощо, перевірка відкладається на два тижні.

Під час проведення перевірки таких осіб та за відсутності їх за фактичним місцем проживання/перебування посадові особи, які провели перевірку, складають відповідний Акт за формою згідно з додатком, та у день проведення перевірки інформують особу, щодо якої проведено перевірку, про необхідність у строк до 14 робочих днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації з метою подання заяви в довільній формі щодо відсутності змін в адресі місця фактичного проживання/перебування відповідно до Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб. Інформування здійснюється телефоном або за допомогою іншого доступного засобу зв’язку, який забезпечує фіксацію повідомлення або виклику.

У разі наявності обґрунтованих причин відсутності отримувача за місцем проживання/перебування протягом 30 календарних днів після проведення перевірки отримувач подає органу соціального захисту населення заяву про поновлення виплати допомоги з підтвердними документами:

 службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, навчання, лікування, реабілітації, хвороби особи, смерті членів її сім’ї та родичів, догляду за хворою дитиною віком до 18 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, через які особа не за власним бажанням могла бути відсутньою за місцем проживання/перебування.

Якщо отримувач протягом 30 календарних днів після проведення перевірки не прибув до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту  населення приймає рішення про тимчасове припинення надання допомоги з наступного місяця.

У разі виникнення будь-яких додаткових питань мешканці Житомирської міської територіальної громади можуть скористатися телефонами «гарячої лінії», щоденно, окрім суботи та неділі, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 12.30 до 13.30:

 • Богунського району: (068) 312-72-15;
 • Корольовського району: (097) 470-99-09; (0412) 48-48-10

або звернутись особисто

до управлінь соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради (площа Польова, 8, приміщення Прозорого офісу, 2-й поверх).

 

Адміністрація

 

Допомога особам, що зареєстровані та мешкають на території Житомирської міської територіальної громади, житло яких стало непридатним для проживання внаслідок повної руйнації (часткової руйнації та є непридатним для проживання) з причини ракетно-бомбових ударів під час збройної агресії Російської Федерації

Допомога особам, що зареєстровані та мешкають на території Житомирської міської територіальної громади, житло яких стало непридатним для проживання внаслідок повної руйнації (часткової руйнації та є непридатним для проживання) з причини ракетно-бомбових ударів під час збройної агресії Російської Федерації

Відповідно до Положення про надання адресних соціальних матеріальних допомог громадянам-мешканцям Житомирської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради  від 21.03.2022 № 204 (зі змінами та доповненнями), виплачується щомісячна адресна соціальна матеріальна допомога на найм (оренду) житла.

Право на отримання допомоги на найм (оренду) житлового будинку/приміщення мають особи, що зареєстровані та мешкають на території Житомирської міської територіальної громади, житло, яких стало непридатним для проживання внаслідок повної руйнації з причини ракетно-бомбових ударів під час збройної агресії Російської Федерації.

Для отримання допомоги громадяни необхідно надати:

 • заяву із зазначенням членів родини, що зареєстровані та проживали за даною адресою і для яких винаймається житло (зазначити ступінь родинних зв’язків)
 • копії паспортів та свідоцтв про народження дітей,
 • копію ідентифікаційного коду заявника,
 • копію договору житлового приміщення, у разі відсутності договору найму (оренди) житлового будинку/приміщення.

 За зверненням заявника до виконавчого комітету Житомирської міської ради з урахуванням особливих обставин заявника/родини на підставі рішення виконавчого комітету допомога надається одним платежем, розрахунковий рахунок банку або реквізити «Картки житомирянина» для зарахування коштів адресної соціальної матеріальної допомоги.

Взяття на квартирний облік ВПО

Взяття на квартирний облік ВПО

Для взяття на облік внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) подається заява (за встановленою формою з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї) до відділу по обліку та розподілу жилої площі Житомирської міської ради (за адресою майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, каб. 111, 112) за місцем фактичного проживання ВПО, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

До заяви додаються:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

 • копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
 • копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);
 • копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

Пріоритетність надання внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду визначається за кількістю балів, що набере внутрішньо переміщена особа/сім’я, за такою системою нарахування балів:

 • пріоритетні критерії (нараховуються на сім’ю за найвищим показником):
 • сім’ї з трьома і більше дітьми - 27 балів;
 • сім’ї з двома дітьми - 26 балів;
 • сім’ї з однією дитиною - 25 балів;
 • сім’ї, у складі яких є вагітні жінки, - 24 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи, які втратили працездатність, - 23 бали;
 • сім’ї, у складі яких є особи пенсійного віку, - 22 бали;
 • загальні критерії (нараховуються за наявності підстав):
 • сім’ї з дітьми, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час збройної агресії Російської Федерації, - 3 бали на сім’ю;
 • сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені абзацом першим пункту 1 статті 10, та сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, визначені статтею 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, - 2 бали на сім’ю;
 • внутрішньо переміщені особи з числа осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у пунктах 11-15 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та члени їх сімей - 1 бал на особу;
 • наявність у складі сім’ї дитини, якій надано статус постраждалої внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, - 2 бали на кожну дитину;
 • сім’ї з дітьми з інвалідністю - 3 бали на кожну дитину;
 • багатодітні сім’ї - 2 бали на сім’ю;
 • неповні сім’ї з дітьми, де мати чи батько виховують їх самостійно, - 2 бали на сім’ю;
 • сім’ї, у складі яких є непрацездатні особи, - 2 бали на сім’ю;
 • наявність у складі сім’ї осіб, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання за переліком рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації, та для яких існують визнані методи лікування, затверджені наказом МОЗ від 27 жовтня 2014 р. № 778 “Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, - 2 бали на сім’ю;
 • особи з інвалідністю I і II групи з числа внутрішньо переміщених осіб - 2 бали на особу;
 • сім’ї, у складі яких є особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2), - 2 бали на сім’ю;
 • сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців, розрахований уповноваженим органом відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Держстату, Держкоммолодьспорттуризму від 15.11.2001 № 486/202/524/ 455/3370, менший від прожиткового мінімуму на сім’ю в розрахунку на місяць та величини регіонального показника опосередкованої вартості наймання житла, - 3 бали на сім’ю;
 • особи, нагороджені державними нагородами за безпосередню участь в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - 1 бал за одну нагороду;
 • сім’ї, які мають клопотання щодо потреби в забезпеченні житлом для тимчасового проживання від підприємства, установи, організації в галузі науки, охорони здоров’я, освіти, культури та фізичної культури і спорту щодо спеціаліста з числа внутрішньо переміщених осіб, який є висококваліфікованим фахівцем у відповідній галузі, - 2 бали на сім’ю;
 • особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування з числа внутрішньо переміщених осіб, - 3 бали на особу.

У разі подання документів, що містять недостовірні відомості, внутрішньо переміщена особа несе відповідальність згідно із законом.

Для отримання більш детальної інформації необхідно звертатись до відділу по обліку та розподілу жилої площі міської ради за адресою:

 1. майдан ім. С.П. Корольова, 4/2 каб. №№ 111, 112,
 2. телефон для довідки: 48-11-88, 48-12-23

 

Хто такі внутрішньо переміщені особи

Хто такі внутрішньо переміщені особи

Внутрішньо переміщеною особою (далі - ВПО) є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Як отримати статус ВПО?

Після прибуття ВПО на нове (фактичне) місце проживання необхідно прибути до управління соціального захисту населення та отримати "Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».

Право на отримання довідки мають особи, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії  та особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири).

Довідка переселенця дозволить:

 • отримувати адресну матеріальну, натуральну та/або грошову допомогу;
 • переоформити соціальні виплати, пенсію;
 • влаштувати дитину в дошкільний навчальний заклад/школу;
 • отримати доступ до медичного обслуговування;
 • отримати посвідчення «Особа з інвалідністю внаслідок війни» (для осіб, які проходять військову службу за контрактом в межах Житомирського військового гарнізону).

Для отримання довідки ВПО необхідно звернутись особисто до управлінь соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів департаменту соціальної політики Житомирської міської ради за адресою:

(площа Польова, 8, приміщення Прозорого офісу, 2-й поверх, щоденно,з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 12.30 до 13.30, окрім суботи та неділі).

Які документи подаються разом із заявою для отримання довідки ВПО?.

      Для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи разом із заявою необхідно подати один з документів, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України:

 • паспорт громадянина України ;
 • свідоцтво про народження дитини ;
 • інший документ, що посвідчує особу.

     Якщо в документі є відмітка про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де ведуться бойові дії, довідка ВПО або відмова у видачі довідки (із зазначенням причин та підписана керівником уповноваженого органу) видається заявнику в день подачі заяви.

 

     Якщо в документі немає відмітки про реєстрацію, - заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на цій території.

    Такими доказами можуть бути:

 • військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
 • трудова книжка з записами про трудову діяльність;
 • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
 • рішення державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної ради про влаштування дитини до дитячого закладу  (інші освітні заклади), в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
 • медичні документи;
 • фотографії;
 • відеозаписи;
 • інші документи.

    Якщо заява про взяття на облік подається законним представником внутрішньо переміщеної особи (дитини), додатково подаються:

 • документ, що засвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (родинні стосунки між дитиною і заявником). Батьки / усиновителі такий документ не подають.
 • свідоцтво про народження дитини, якщо оформляється дитина.

Отримання статусу ВПО та допомоги на проживання через застосунок ДІЯ

        Українці, які були вимушені евакуюватися з регіонів де ведуться бойові дії можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи та подати заявку на виплату державної допомоги через застосунок «ДІЯ».

          Щоб скористатися послугою необхідно:

 • встановити застосунок «ДІЯ»;
 • в розділі «Послуги» вибрати «Отримати статус ВПО»;
 • вказати своє фактичне місце проживання та підтвердити геолокацію;
 • щоб отримати статус ВПО на дитину – свідоцтво про народження завантажиться в Дію або можна ввести дані вручну;
 • щоб отримати фінансову допомогу, необхідно вибрати картку єПідтримка;
 • далі необхідно зазначити, що потребуєте (медичне обслуговування, освітні послуги, гуманітарну допомогу) та залишити контактні дані.

На отримання допомоги на проживання як внурішньо переміщені особи, мають право:

 • внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, а також з територій актиних бойових дій згідно із затвердженим на державному рівні переліком таких територій;
 • внутрішньо переміщені особи, чиє житло зруйноване або не придатне для проживання внаслідок пошкодження;
 • автоматично, без додаткового звернення, внутрішньо переміщені особи, які станом на 01 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 р. №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

 

Допомога надається щомісячно з місяця звернення та виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданям.

Розмір державної допомоги на проживання становить :

- 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей,

- 2000 грн для інших осіб.

Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім′ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Зміни у порядку призначення виплат для ВПО: найбільш незахищені громадяни і родини у скруті продовжать отримувати підтримку.

Зміни у порядку призначення виплат для ВПО: найбільш незахищені громадяни і родини у скруті продовжать отримувати підтримку.

11 липня Уряд прийняв постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», якою внесено зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.

Допомога на проживання для ВПО – один з найбільш важливих інструментів для підтримки внутрішньо переміщених осіб. При цьому, це – одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На поточний рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд грн. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн осіб.

Метою Мінсоцполітики є забезпечення дієвої підтримки, і допомога в подоланні викликів, спричинених війною, для внутрішньо переміщених осіб, які – через війну – втратили житло або вимушені були залишити власні домівки і переселитися з місць, де ведуться бойові дії або з тимчасово окупованих територій.

З метою осучаснення умов надання допомоги для ВПО уряд ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання цієї підтримки.

Детальніше у інфографіці⬇️