Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Муніципальна няня: що треба знати батькам

18.01.2022
Муніципальна няня: що треба знати батькам

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 15.12.2021 № 1323 «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Рішення Уряду прийняте з метою підвищення адресності надання послуги з догляду за дитиною віком до трьох років «муніципальна няня» саме тим групам населення, які найбільше потребують допомоги у здійсненні догляду за дітьми, зокрема за дитиною до трьох років, яка потребує додаткового догляду; двома і більше дітьми до трьох років; дитиною до трьох років, якщо один з батьків, опікунів є особою з інвалідністю 1 чи 2 групи.

У прийнятих змінах скасовано обмеження щодо кількості дітей, за якими муніципальна няня може здійснювати догляд, оскільки послуга «муніципальна няня» буде надаватися виключно тим групам населення, які найбільше потребують допомоги у здійсненні догляду за дітьми.

Розмір компенсаційної виплати:

Прожитковий мінімум на дітей віком до шести років, встановлений на 1 січня відповідного року (з 01.01.2022 – 2100 гривень).

У разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується у двох розмірах прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року (з 01.01.2022 – 2100 грн. × 2 = 4200 грн.).

Компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду.

Документи можна подати як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги «муніципальна няня» подає за місцем свого проживання наступні документи:

 • заяву про надання компенсації послуги муніципальна няня;
 • заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку;
 • копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею;
 • документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня» (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за місяць, в якому подано заяву:

До заяви додаються копії:

 • свідоцтва про народження дитини;
 • паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • трудової книжки отримувача послуги «муніципальна няня» та документа з місця роботи, що підтверджує зайнятість/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб – підприємців);
 • довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.

Отримувачі послуги муніципальна няня зобов’язані щомісяця до 5 числа подавати документи, що підтверджують витрати на оплату послуги.

У разі їх неподання в установлений строк, виплата компенсації послуги припиняється.

Департамент соціальної політики міської ради