Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

“Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо розроблення проєкту містобудівної документації: “Внесення змін в детальний план території в районі вул.Садова в м. Житомирі”.

24.06.2022

“Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо розроблення проєкту містобудівної  документації: Внесення змін вдетальний план території в районі вул. Садова в  м. Житомирі”.

1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

Внесення змін вдетальний план території в районі вул. Садова в м. Житомирі” (далі - ДПТ) розробляється на підставі рішення Житомирської міської ради від 05.07.2021 № 225 “Про внесення змін до детального плану     території в районі вул. Садова в м. Житомир” та на вимогу Плану зонування  міста Житомира затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 04.04.2017 № 579.

Мета розроблення ДПТ:

Внесення змін до детального плану території в районі вул. Садова м. Житомирі, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 21.07.2016 № 294, надасть можливість поділу та забудови земельних ділянок садибної забудови на території сформованої земельної ділянки з кадастровим номером 1810136300:04:017:0103, площею 2254,83 кв.м з цільовим призначенням В.02.01. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Документація ДПТ розробляється у відповідності до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ДБН Б.2.2-12:2019“ Планування та забудова територій”, ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану  території”, профільної нормативної документації з врахуванням матеріалів діючої містобудівної документації.

Склад ДПТ:

- Текстові матеріали детального плану території (ПЗ пояснювальна записка).

- Графічні матеріали детального плану території.

З змістом ДПТ можливо ознайомитися на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради https://zt-rada.gov.ua/ в розділі “Детальні плани у розробці”.

2. Основні техніко-економічні показники.

Площа території в межах розробленого ДПТ- 2,52 га, в т.ч.:

площа території садибної забудови – 1,595га;

площа території садибної житлової забудови, передбачена  внесенням змін в ДПТ в районі вул. Садова - 0,2000 га;

вулиці, проїзди, майданчики – 0,2700 га;

території іншого призначення – 0,4550 га;

кількість ділянок садибної житлової забудови, передбачені  внесенням змін в ДПТ в районі вул. Садова - 2 шт., в т. ч.:

площа забудови (передбачена  внесенням змін в ДПТ в районі вул. Садова) -0,0960 га

гранична поверховість (передбачена  внесенням змін в ДПТ в районі вул. Садова) – 2-3 пов.

чисельність населення (передбачена  внесенням змін в ДПТ в районі вул. Садова) – 5 люд.;

щільність населення – 25 люд/га.

3. Відомості про замовника та розробника  містобудівної документації. Підстава для розроблення.

Замовник: Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради.

Розробник: ТОВ «ТАМ «АРХ-Студіо».

"Внесення змін вдетальний план території в районі вул. Садова в м. Житомирі” (далі - ДПТ) розробляється на підставі рішення Житомирської міської ради від 05.07.2021 № 225 “Про внесення змін до детального плану території в районі вул. Садова в м. Житомир”

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з матеріалами ДПТ.

З матеріалами ДПТ можливо ознайомитися на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради https://zt-rada.gov.ua/ в розділі “Детальні плани у розробці” та в Департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради  за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 6, упродовж усього терміну процедури громадського обговорення, який триває 30 днів з дати оприлюднення матеріалів проєкту ДПТ 29.06.2022 — по 29.07.2022 ).

5. Інформація про посадову особу замовника ДПТ, яка відповідає за розгляд пропозицій та адреса, за якою можуть надсилатися пропозиції    (зауваження). Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій.

Письмові пропозиції (зауваження) подаються впродовж усього терміну процедури громадського обговорення з 29.06.2022 — по 29.07.2022 замовнику ДПТ Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської  міської ради на адресу: 10031, м. Житомир, вул. Покровська, 6 та на електронну адресу: [email protected]

Усні пропозиції (зауваження) подаються під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. 

(Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом.Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються).

6. Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань.

Громадські слухання по розгляду вищевказаного проєкту містобудівної документації відбудуться  25.07.2022  р. о 15 год. 00 хв. в Департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (вул. Покровська, 6, 2-й поверх, м. Житомир).

7.Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Додаткових інформаційних заходів не заплановано.