Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Реабілітація дітей з інвалідністю у 2023 році

29.03.2023
Реабілітація дітей з інвалідністю у 2023 році

Отримання реабілітаційних заходів дітьми з інвалідністю обумовлені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю».

Для отримання дітьми з інвалідністю послуг з реабілітації один з батьків або законний представник дитини за місцем реєстрації/місцем фактичного проживання подає до управління соціального захисту населення заяву про направлення дитини до відповідної реабілітаційної установи та законодавчо визначені документи, а саме копії (з пред’явленням оригіналів):

  • паспорт громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
  • індивідуальної програми реабілітації (надалі – ІПР), що видана ЛКК лікувально – профілактичного закладу;
  • паспорт громадянина України законного представника дитини з інвалідністю;
  • документа, який підтверджує статус дитини – сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини – сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
  • одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з батьків (законного представника), супроводжуючої  особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають про це відмітку в паспорті громадянина України);
  • виписку з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до ІПР, у якій зазначається обсяг та строки їх проведення.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до ІПР за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I або II ступенів – 16 тис. грн, III ступеня – 25 тис. грн, дитині – сироті/дитині, позбавленій батьківського піклування – вона збільшується на 50 % для кожного ступеня.

Крім цього, діти з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) та діти віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою запобігання виникненню інвалідності) можуть бути забезпечені реабілітаційними заходами відповідно до Порядку здійснення реабілітаційних заходів, затвердженого постановою КМУ від 19.01.2022 року № 31 «Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів». Даний Порядок визначає механізм надання дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідністю (з метою попередження інвалідності), комплексних реабілітаційних послуг у державних реабілітаційних закладах сфери управління Мінсоцполітики України, комунальних реабілітаційних закладах.

З переліком реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю, на вебсайті Мінсоцполітики України: www.mps.gov.ua, за посиланням «Особам з інвалідністю», «Реабілітація дітей з інвалідністю», далі – «Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я».

Інформація про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики Житомирської міської ради щомісячно оновлюється на офіційному вебсайті Житомирської міської ради: https://zt-rada.gov.ua, в розділі «Громадянам/Соціальні послуги/Соціальний захист та соціальне обслуговування м. Житомира/2023».

За більш детальною інформацією необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення Корольовського та Богунського районів за адресою: майдан Польовий, 8, (2 поверх, приміщення Прозорого офісу) або за телефоном «гарячої лінії»: 068-468-98-33, 48-48-16, щоденно, окрім суботи та неділі, з 08:30 до 17:30.