Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

08.12.2023

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 

            Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Державна митна служба України відокремлений підрозділ Житомирська митниця; ДМСУ відокремлений підрозділ Житомирська митниця.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 44005610  Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання: 10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 25 тел.: (0412) 418 945; e-mail: [email protected].

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 25.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до вимог статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність, що проваджується на даному об’єкті, не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Державна митна служба України від окремого підрозділу Житомирська митниця займається митним контролем та оформленням транскордонних товарів, протидії контрабанді й порушенням митних правил (КВЕД: 84.11 Державне управління загального характеру). На території відокремленого підрозділу Житомирська митниця експлуатуються: дизельний генератор марки «Р135» потужністю 135 кВт; дизельний генератор марки «DJ 7000 DG-E» потужністю 5 кВт, які використовуються для опалення адміністративного приміщення та піч типу «буржуйка» потужністю 10 кВт, що використовується для спалювання макулатури.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: при функціонуванні обладнання в атмосферу надходять наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом (сажа)  – 0,00004 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,017017 т/рік; азоту діоксид (N2O) – 0,00005 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,002 т/рік; оксид вуглецю – 0,1357 т/рік;  вуглецю діоксид – 1,26 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,0008 т/рік; метан – 0,00005 т/рік.

Відповідно до частини 7 статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» даний об’єкт належать до ІІІ-ї групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: розробка заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачається.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: розробка заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачається.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам Наказу Мінприроди України №309 від 27.06.2006 р.

Адреса обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди та строки подання зауважень та пропозицій: з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності даного підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту  опублікування цього оголошення до Житомирської обласної військової адміністрації за адресою: 10014 м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1 тел.: (0412) 47-04-57, е-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua