Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

27.03.2024

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПУЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК" ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  "ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 20420193

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
 

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 12001, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище міського типу Пулини,  вул.Грушевського Михайла, будинок 24

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. Планована діяльність, її характеристика.

Спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних та поступових  рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на площі понад 1 гектар, рубок  формування та оздоровлення лісів, лісовідновлення та лісорозведення на площі понад 20 га на  території ДП «ПУЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» ЖОКАП «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС»

Деталі в додатку

Документи

Додаток до повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля